תכנון אסטרטגי | עבודות אקדמיות במנהל עסקים | יעקב בן-עמי

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תכנון אסטרטגי אשר נלמד אצל ד”ר יעקב בן-עמי במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מטרות המטלה:

 • להוכיח הבנה מעמיקה בתחום התכנון האסטרטגי
 • להמחיש יכולת לבחור בכלים הנכונים לשם ניתוח ארגון נתון וסביבתו
 • לפתח מיומנות להגעה להמלצות מושכלות על בסיס ממצאי הניתוח
 • להפגין יכולת יישום של תיאוריות, מודלים ומושגים מעולם התוכן של הקורס

הנחיות טכניות:

 

 1. המטלה תתבצע בצמדים ותתייחס לארגון
 2. יש לקבל אישור מראש מן המרצה על הארגון נשוא המטלה

 

אתיקה ואחריות חברתית בניהול – ד”ר ציפי גושפנץ

 1. גלרמן מסביר מדוע מנהלים ‘טובים’ מקבלים החלטות גרועות מהבחינה האתית. התייחסו לרציונליזציות ולתנאים המאפשרים למנהלים לגבש לעצמם צידוקים לחריגות. הדגימו לאירוע (15 נקודות).

 

משטר מדינת ישראל – האוניברסיטה העברית

בחלק השלישי, עליכם להציג את דעתכם המנומקת. כלומר, לטעון האם לדעתכם נחוץ ייצוג של מפלגות ארציות ברשויות המקומיות- להסביר למה, הן מההיבט המקומי והן מההיבט הארצי, ולבסס את טענותיכם על סמך ממצאים.

חלק זה אינו הבעת דעה באופן חופשי וכללי אלא דעה מנומקת ומבוססת.

בנוסף, יש להתמודד עם טענות נגדיות אפשריות ולנסות להחליש אותן.

 

1- היקף העבודה מוגבל ל- 1500 מילים(כ-5 עמודי□ מודפסים לערך).

 1. בכל עבודה שלושה חלקי□: חלק א׳ נחת־ לתיאור ולטקירה היסטורית/עובדתית, חלק ב׳ נועד לניתוח בהיבטים התיאורטיים־אנליטיים וחלק ג׳ נועד לדיון והבעת עמדה אישית מנומקת ומבוססת על הדילמה שהנושא מעלה.

 

 

כתיבת סקירת ספרות – המכללה האקדמית עמק יזרעל

 1. סקירת הנושא – בכתיבת הסקירה, יש לשים לב למספר היבטים:
 • מתכנון לביצוע ־ התחילו בכתיבה לפי התכנון שלכם.
 • כתיבה אינטגרטיבית ־ בנו פסקאות המשלבות בין כלל המאמרים בנושאים שבחרתם. זהו את נקודות הדמיון והשוני בין המאמרים השונים בתוך כל תת־נושא.

השוו בין התכנים השונים ודונו בהם בצורה ביקורתית.

 

חלוקה לפסקאות ומשפטים ־ שימו לב למבנה הפסקה ־ משפט פתיחה, טיעון, הסברים ומשפט סיום. אורך פסקה כ-8-6 שורות. כל תת־נושא מחייב פסקה חדשה. בדקו בחלוקה לפסקאות שכל פסקה משקפת רעיון מסוים. בתוך הפסקאות, בנו כל משפט היטב על פי כללי התחביר.

 

כתיבה אקדמית – גב’ לימור זיו

 • מיון עובדים
 • תרבות ארגונית
 • חוזה פסיכולוגי(בעבודה)
 • הערה: ניתן להציע נושאים נוספים ולקבל אישור המרצה בכתב דרך ״פניות מרצה״ באתר, את האישור יש לצרף לנספח בעבודה
 1. העבודה תתבסס על מינימום של 5 מקורות אקדמיים. בנוסף ניתן להשתמש במקורות מידע נוספים מהאינטרנט ולבחון אותם בעין ביקורתית מול קריטריונים שנלמדו בשיעור ״סוגי מאמרים״. ניתן לחפש מאמרים וספרים בספרייה בעברית ובאנגלית.

 

דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה טוטליטארית – אוניברסיטת תל-אביב

 1. א. באילו מובנים דומה דיונו של רולס בחברה הצודקת לזה של לוק, ובאילו מובנים הוא מזכיר את הדיון של רוסו?

תכנון אסטרטגי – ד”ר יעקב בן-עמי

 1. היקף העבודה לא יעלה על 2,000 מילים
 2. בעמוד האחרון של המטלה יש לציין במפורש את היקף המלל
 3. לא נכנסים במניין המילים: דף שער, תמצית מנהלים ונספחים
 4. העבודה תועבר אל המרצה אך ורק באמצעות הדוא”ל jba@zahav.net.il) )
 5. ההקלדה תהיה בגופן דיויד 12 עם רווח וחצי בין השורות

 

לסיכום, עבודות אקדמיות ב תכנון אסטרטגי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

 

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות