תמליל מפגש 1 – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק תמליל מפגש 1מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

נספח 2:          תמליל קבוצת “ראשונים”

29 קרן אה.. הבנתי. זה כאילו שהחברה כדי לייצר מוצר אחד היא צריכה ליצור גם עשן בכמות מסויימת.
30 אייל בדיוק. ניראה לי שאני יודע איך לעשות.
31 חוקר ידעתי שיהיה לכן קל. באו תנסו לגשת לשאלה הראשונה.
32 קרן ואייל קוראות בעין את השאלה הראשונה.
33 אייל מה, לנחש?
34 חוקר לא לנחש. נסו לשער, כלומר לדמיין מה יהיה בעוד 10 שנים.
35 אייל מעכשיו כאילו?
36 חוקר כן. תזכרו שהחברות ממשיכות להתפתח באותו קצב.
37 קרן או. קיי.
38 חוקר בלי לעשות חישובים, אתם מוכנים להסתכן ולשער מה יהיה בעוד 10 שנים?
39 אייל צריך לחשב.
40 קרן אי-אפשר לדעת במדויק אם לא עושים חישוב.
41 חוקר יש לכן איזה אינדיקציה לגבי מי תהיה החברה היותר מזהמת?
42 אייל לי זה ניראה שהחברה הכחולה.
43 קרן כן, בגלל שהיא היותר גדולה.
44 חוקר מה זה אומר יותר גדולה?
45 קרן רואים שהיא יותר גדולה בציור.
46 אייל היא יותר גדולה בין שלושת החברות, זה רואים…
47 חוקר כן, אבל תנסו להסביר מה זה אומר יותר גדולה.
48 אייל רואים שהיא יותר גדולה.
49 קרן אולי זה אומר שהיא מוכרת יותר… לא שהיא מזהמת יותר!
50 אייל מה זאת אומרת היא מזהמת יותר?
51 קרן רואים שהיא פולטת יותר זיהום.
52 אייל רגע, לא הבנתי…
53 קרן כי היא מייצרת יותר ומזהמת יותר.
54 חוקר בסירטוט אמרנו שהציר האופקי מציין כמות יחידות שנמכרות, ובציר האנכי את הרווח לכל יחידה שנמכרת.
55 קרן ברור, מכפילים את הכמות הייצור בכמות המזהמים ויוצא …..
56 אייל או. קיי.
57 קרן כמות המזהמים של הפעל קשור לכמות שיוצרים.
58 אייל סבבה, אבל כדי לדעת צריך לעשות חשבון.

תמליל מפגש 1 - שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה
תמליל מפגש 1 – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה


59 קרן חישוב.
60 אייל נכון, ככה אי-אפשר לדעת. אבל אפשר לנסות לעשות את החישובים.
61 חוקר אתם יכולים להסתכן ולשער את כמות הזיהום ללא חישובים?
62 קרן זה קל. מכירות כפול כמות המזהמים.
63 אייל נכון.
64 קרן החברה הכחולה מזהמת פי 3 מי מה שהיא מייצרת. רואים בסירטוט שבשנה הראשונה היא יצרה רק אחד אבל מזהמת פי שלוש.
65 חוקר תסבירו לי את הגעתם למסכנה הזאת.
66 קרן פשוט. רואים בטבלה.
67 אייל בדיוק.
68 קרן והחברה הצהובה יצרה גם יחידה אחד אבל מזהמת פי 6.
69 אייל והחברה הירוקה – שהיא בעצם לא כל כך “ירוקה” – מזהמת הכי פחות.
70 חוקר נעבור עכשיו לשאלה השנייה.
71 אייל כאילו לעשות חישוב באקסל?
72 חוקר כן, זה התרגיל. לבנות טבלת באקסל המתארת את התפתחות שלושת החברות במהלך של 10 שנים. אני רק מבקש שכל הזמן תגידו בקול רם מה אתם עושים.
73 אייל עבדנו באקסל, אבל אני לא כל כך זוכר.
74 קרן בוא ננסה. צריך קודם לבדוק שיש את האקסל במחשב.
75 אייל יש בכל מחשב כזה.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות