תמליל מפגש 4 – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק תמליל מפגש 4 מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

נספח 2:          תמליל קבוצת “ראשונים”

177 אייל יפה!
178 קרן יותר מהר מקופי – פאייסט.
179 אייל וואו! תיראי כמה יצא.
180 קרן המון.
181 אייל אבל, הגידול בזיהום גודל פי שלוש גם על היחידות הקודמות או רק על החדשות?
182 קרן לא יודעת. שאלה טובה. אני חושבת שזה בכל היחידות של הייצור.
182 אייל [פונה לחוקר] זה נכון?
183 חוקר אתם יכולים להניח ככה או ככה.
184 קרן בואו נניח שהגידול הוא בכל הייצור של המפעל. זה גם הגיוני.
185 עייל סבבה.
186 קרן אז איפה היינו?
187 אייל עכשיו הפעילים האחרים.
188 קרן או. קיי. אז צריך להעתיק בפעמיים.
189 אייל אבל זה משתנה. גם הייצור וגם הזיהום.
190 קרן כן, אז צריך לעשות טבלה חדשה.
191 אייל עכשיו תני לנסות.
192 קרן לא תן לי להמשיך.
193 אייל אבל קבענו שמתחלפים.
194 קרן טוב או. קיי.
195 הילדים מחליפים מקומות ואייל מקליד.
196 קרן אני מקריאה לך נתונים.
197 אייל רגע, קודם לבנות את הטבלה ואחר כך נמלא את הנתונים.
198 קרן אני חושבת שאתה יכול להעתיק את הטבלה ואחר כך לשנות את הנתונים.
199 אייל אני מעתיק בקופי – פאייסט?
200 קרן בדיוק.

סקירת ספרות - טכנולוגיה וההתפתחות בהוראת מתמטיקה
תמליל מפגש 4 – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה


201 אייל אני צריך לצבוע ולעשות קופי?
202 קרן ברור. תתבע כל הטבלה, תעשה קליק ימני העתק ואחר פייסט.
203 אייל להדביק ליד?
204 קרן אתה יכול ליד או אולי עדיף למטה.
205 אייל ליד.
206 אייל מבצע את העתק והדבק.
207 קרן עוד פעם לחברה הירוקה.
208 אייל או. קיי.
210 קרן אבל עכשיו אני מקריאה לך את הנתונים.
211 קרן מקריאה את נתוני שתי החברות ואייל מקליד את הנתונים.
212 קרן רגע, משהו לא בסדר. [פונה לחוקר] נכון?
213 חוקר טוב, אני חושב שזה קשור לשאלה הקודמת שלכם לגבי איך הפליטה המזהמת גודלת.
214 אייל נכון! זה לא פשוט כפול 3 . זה כפול 3 פעמיים, ואחר כך 3 פעמים!
215 קרן איך?
216 אייל תראי, אם הכמות של הזיהום גודלת פי 3 מכמות הייצור, אז בשנה השנייה זה 6 זיהום כפול 2 ייצור.
217 קרן הבנתי.
218 אייל בדיוק. זה אומר להכפיל ושוב להכפיל.
219 קרן כאילו בריבוע?
220 אייל לא יודע אם בריבוע.
221 קרן אז איך?
222 אייל תיראי בציור. בשנה השנייה יש כמה ייצור? 2 וכמה זיהום? 6
223 קרן נכון.
224 אייל בשנה השלישית יש 3 ייצור ו… 27 בסך הכל.
225 קרן נכון, כי גם כתוב.
226 אייל מה כתוב?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות