תמליל מפגש 5 – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק תמליל מפגש 5 מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

נספח 2:          תמליל קבוצת “ראשונים”

קרן     שהצורה מייצגת את כל הזיהום.

228 אייל סבבה. עכשיו צריך לראות את עושים את החשבון.
229 קרן את החישוב.
230 אייל נכון, את החישוב.
231 קרן [פונה לחוקר] אפשר עזרה?
232 חוקר בעיקרון אני מעדיף שאתם תגלו את השיטה. בטוח יכולים.
233 אייל אני חושב שצריך לעשות את הייצור כפול הגידול, אבל הגידול ולא פשוט כפול 3, אלא הייצור כפול 3. מבינה?
234 קרן בערך…
235 אייל כי זה מרובע ואמרנו שכל שנה גודל פי 3.
236 קרן אה! הבנתי, כאילי הבסיס כפול הבסיס כפול הגובה.
237 אייל משהו כזה.
238 קרן תכתוב למעלה במשוואה.
239 אייל התא של הכמות של הייצור כפול …. זה לא הולך פה עם סוגריים? [פונה לחוקר]
240 חוקר מה ניראה לכם?
241 אייל שכן.
242 קרן תעשה בין סוגרים התא של הייצור כפול 3.
243 אייל סבבה. זה יוצא טוב. 9
244 קרן תעשה גרירה של התא למטה כמו שאני עשיתי.
245 אייל סבבה. זה יוצא טוב!
246 קרן לדעתי צריך לעשות גם סך הכל. אתה יודע?
247 אייל יש את הסימן הזה, נכון?
248 קרן כן תלך לתא אחד למטה ותלחץ על סך הכל.
249 אייל סבבה. זה עושה את זה באוטמת. 1155.
250 קרן עכשיו אני.
251 אייל בסדר.
252 הילדים מתחלפים.

המחקר על השימוש של גיליונות אלקטרונים בחינוך בכלל ובחינוך מתמטי בפרט, הנו חלק מתחום המחקר רחב יותר שדן בהשפעותיה של הטכנולוגיה בחינוך, הן בהוראה והן בלמידה. לאור ההתפתחויות הרבות שחלו בשדה החינוך והטכנולוגיה, טבעי הוא שהמחקר שהתפתח סביב הנושא הזה הנו רחב מאד. בתוך שדה מחקר רחב זה, חוקרים התעניינו בשימושים של גיליונות אלקטרונים בהוראה ובלמידה. בקר וסג'דן, במחקר שהתפרסם בשנת 2003, בחנו 25 שנים לשימוש גיליונות אלקטרונים בחינוך (Backer and Sugden, 2004). בתוך זה, הם ערכו סקירה מקיפה של המחקר שהתפרסם על הודות שימוש בגיליונות אלקטרונים בחינוך עד לפרסום המחקר. על פי הסקירה הזאת, הם מסכמים וטוענים ששתי סיבות מרכזיות הן אלו שהפכו את השימוש של בגיליונות אלקטרונים לכל כך נפוץ במערכת החינוך בכל העולם: (א) העדר הצורך בתיכנות (כמו למשל בBasic או ב Pascal) כדי לערוך חישובים, (ב) האפשרויות הרבות המוכנות מראש כמו שחלוף (transposition) של שורות נתונים, הצגות גרפיות מוכנות ועוד. לדעת החוקרים, אין עוררים על היתרונות בשימוש גיליונות אלקטרונים בכלל, והיתרונות של תכנת אקסל בפרט, ככלים יעילים בחינוך מתמטי, בכל שלבי החינוך הפורמלי, מהחינוך היסודי ועד לאקדמיה. אברמוביץ, אחד החוקרים היותר מצוטטים בחקר השימוש בגיליונות אלקטרוניים בחינוך, טוען באופן חד-משמעי שתכנות אלו הוכיחו להיות כלי חינוכי מאד יעל שעומד במבחן של עלות-תועלת. הוא מציין שלגיליונות אלקטרונים יתרונות משמעותיים ביצירת מודלים מתמטיים ויישומם בשאילות מתחומי ידע שונים ובפיתוח יכולות לפתרון בעיות או שאלות בתחומים שונים (Abramovich, 2003). רוטבן ואחרים מצאו שכלים דיגיטליים בחינוך עשויים להוות תרומה במספר מישורים: 1. הודות למהירות של עיבוד נתונים, מתאפשרת עבודה מאד אפקטיבית ויותר פרודוקטיבית. 2. הודות לאפשרויות הרבות של תצוגות גרפיות, עולה באופן משמעותי הדיוק ורמת הצגת של נתונים, דבר המשפיע באופן חיובי על מהלך של שיעורים. 3. כלים דיגיטליים מאפשרים בדיקה, שכתוב ועריכה של חומרים בצורה מהירה. 4. כילים דיגיטליים עוזרים להתגבר על קשיים של תלמידים בכתיבה או ציור ידנית, דבר אשר עשוי לתרום לתחושת הביטחון העצמי וסיפוק של הילדים. 5. כלים דיגיטליים עוזרים בהתמקדות בעיקר, שכן הם מהווים עזר חשוב בארגון החומרים ובהצגתם. 6. כלים דיגיטליים תורמים לגיוון ומשיכת עניין הודות לעושר בצורות הצגת החומרים והאפשרויות הטמונות בהכנסת אלמנטים משחקיים, ציורים, צבע, אלמנטים אסתטיים ועוד. 7. כלים דיגיטליים מקדמים את האוטונומיה של התלמיד ובו זמנית גם את האפשרויות של שיתופי פעולה בין ילדים (Ruthven, 2009). בקר וסג'דן מציינים מספר יתרונות בשימוש של גיליונות אלקטרונים בחינוך: (א) פיתוח של חשיבה אבסטרקטית, (ב) היכולת ביצירת תבניות וכללים, (ג) יצירת אפשרויות רבות של מחקר פתוח, מכוון פיתרונות, ושל למידה אקטיבית (Backer and Sugden, 2003). סטרלנד, עוד בשנת 1993, לאחר התנסויות עם תלמידי מתמטיקה מתקשים, טוענת שהשימוש בגיליונות אלקטרונים יכול לקדם מאד את היכולות למידה של אותם תלמידים, במיוחד הודות למאפייני הקשר שמתפתח התלמיד עם סביבה ממוחשבת, הדורשת ממנו פיתוח יכולות להַמְלָלָה ולהַמְשָׂגָה, יותר מאשר השימוש בנייר או אמצעים מודפסים (Sutherland, 1993).
תמליל מפגש 5 – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה


253 קרן עכשיו אותו דבר לשתי החברות האחרות.
254 אייל בדיוק. קופיי – פאייסט.
255 קרן אני מקריאה לך נתונים: החברה הצהובה יש לה זיהום של 6 תמיד.
256 אייל אז פה פשוט כפול 6. לא צריך סוגרים.
257 קרן בדיוק. החברה הירוקה צריך סוגרים. אבל במקום 3 זה 2.
258 אייל מצליח לבצע את המשימה די בקלות לעומת קודם.
259 אייל עכשיו מה? להשואת?
260 קרן כן, להשוואת בשנה הראשונה ובשנה האחרונה.
261 אייל אז ככה, בשנה הראשונה המפעל הירוק פחות מזהם מכולם.
262 חוקר אתם יכולים לאמר מדוע?
263 קרן כי שלושתם מייצרים מוצר אחד אבל המפעל הירוק פולט הכי פחות זיהום.
264 אייל בדיוק. עכשיו לעשות טבלת טורים?
265 קרן קודם כתוב שצריך לדעת מי הכי מזהם. ברור שמפעל הכחול. מה שאמרנו בהתחלה.
266 אייל כן, אבל עכשיו יודעים בדיוק כמה.
267 קרן צריך לבנות סקיצה..
268 אייל מה זאת אומרת סקיצה?
269 קרן כאילו גרף עמודות אני חושבת.
270 אייל את יודעת לעשות?
271 קרן אני יכולה לנסות. רוצה לתת לי?
272 אייל סבבה.
273 הילדים מחליפים מקומות.
274 קרן יש מלא אפשרויות. צריך לחפש איפה עושים דיאגרמות.
275 אייל תחפשי למעלה.
276 קרן בדיוק, סוגי טבלאות, הנה זה. יש מלא.
277 אייל צריך לבחור.

278 קרן אולי עמודות כאלה בצבע?
279 אייל סבבה.
280 קרן או. קיי. עכשיו רק איך עושים, זוכר?
281 אייל בערך..
282 קרן טוב, נבחר ציור מקלות. בוחרים את ציור ואז זה מופיע. עכשיו…
283 אייל תנסי דליק ימין [של העכבר].
284 קרן מצויין. הנה כל האפשרויות. הנה לוחצים ובוחרים את הנתונים שרוצים.
285 קרן מנסה כמה אפשרויות בשיטת אקראית, עד שלאחר כמה ניסיונות היא מגיע למה שרצוי מבחינתה. היא קצת מסתבכת בהכנסת הנתונים לתוך הטבלה אך לא מרפה ובסוף משיגה את מבוקשה.
286 אייל יפה!
287 קרן זהו. גמרנו.
288 חוקר יפה ילדים. תודה! עבודה יפה. נפגש במגש הבא.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות