תקשורת כתרבות | האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית חינם


תקשורת כתרבות – האוניברסיטה הפתוחה

ייצוג המשפחה בסדרה “עקרות בית נואשות”

להלן רשימה ביבליוגרפית חלקית לעבודה שנכתבה:

ג’ קארי (1989). “גישה לתקשורת כתרבות”, מתוך ת’ ליבס ודוד ילין, תקשורת כתרבות ,עמוד  95-109. האוניברסיטה הפתוחה.

ג’ פיסק (1991). “פוסטמודרניזם וטלוויזיה”, מתוך ת’ ליבס ודוד ילין, תקשורת כתרבות ,עמוד  243-255. האוניברסיטה הפתוחה.

ג’ אלכסנדר וק’ תומפסון (2008). “מבנים תרבותיים”, מתוך ת’ ליבס ודוד ילין, תקשורת כתרבות ,עמוד 15-43. האוניברסיטה הפתוחה.

גודקאר אורית (2009). “משפחות חדשות בפרספקטיבה פסיכולוגית – חלק א’+ ב'”, מתוך פסיכולוגיה עברית.

[contact-form-7 id=”22474″ html_class=”use-floating-validation-tip” title=”טסט” title=”coupon50″]

Costa ,R(2013).Family rituals Mapping the Postmodern Family through Time, Space and Emotion.Joumal Of Comparative Famili Studies. May/Jun2013, Vol. 44 Issue 3, preceding p270-289.

Vida V, (2013). Subjective definition of the family in Lithuania: evidence based on qualitative interviews. Socialinis Darbas. Vol. 12 Issue 2, p240-252. 13p.

Paul L Sahin, V.(2013).Children’s perceptions and definitions of family in China, Ecuador, Turkey, and the United States. Journal of Comparative Family Studies. Vol. 44 Issue 5, p643-662. 22p.

Daly M.(2005). Changing family life in Europe: Significance for state and society. European Societies.Vol. 7 Issue 3, p379-398. 20p.

Halse, Rolf.(2012). The Muslim-American neighbour as terrorist: The representation of a Muslim family in 24. Journal of Arab & Muslim Media Research Vol. 5 Issue 1, p3-18. 16p.

Coman R.(2011).Media representations on romanians image negative stereotypes . Annals of Spiru Haret University, Journalism Studies. Vol. 12 Issue 1, p102-106. 5p.

 

תקשורת כתרבות | האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית חינם
תקשורת כתרבות | האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית חינם

Tous-Rovirosa A’ Ayerdi  K.M end Sola N.S .(2013). The representation of women’s roles in television series in Spain. Analysis of the basque and catalan cases. Comunicación y Sociedad. Vol. 26 Issue 3, p67-97. 31p. 15.

Berman N,White A.(2013). Refusing the stereotype. Youth Studies Australia.Vol. 32 Issue 4, p38-47. 10p.

Goodall H.(2012).Media’s Influence on Gender Stereotypes. Media Asia. Vol. 39 Issue 3, p160-163. 4p.

Olsen R.K,Morgan J.W.(2010).Desperate for redemption? desperate housewives as redemptive media. Journal of Popular Culture. Vol. 43 Issue 2, p330-347. 18p.

Guven U .Z.(2011). Social class and family on screen: do prime-time television series “create” images of family in Turkey?. Global Media Journal: Turkish Edition. Vol. 2 Issue 3, p69-83. 15p.

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות