תרבות ועסקים – המרכז הבינתחומי הרצליה – הכנת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תרבות ועסקים אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה ע”י ד”ר ניר קדם. במסגרת סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות כלליות

בחרו בפרסומת כלשהי )מהטלוויזיה או מהעיתונות הכתובה( והציעו לה ניתוח אידיאולוגי ,שאותו תציגו כחיבור.

אופן ההגשה: יש להגיש את העבודה באופן מקוון, ולהעלות עותק אלקטרוני שלה לאתר הקורס.

קריאת חובה:

Nealon, Jeffrey, and Susan Searls Giroux. “Subjectivity.” The Theory Toolbox.

2nd ed. Lanham: Rowman & Littlefield, 2012. 35-43. Print.

איגלטון, טרי. “מלוקאץ’ עד גרמשי .”אידיאולוגיה: מבוא. בתרגום אורן מוקד. תל אביב: רסלינג ,6112. 051-061.

עידן, אשר. “האידיאולוגיה כמכשיר כוחני .”מהי אידיאולוגיה? תל אביב: דביר ,0221. 21-51.

קריאת מומלצת )רשות(:

דותן, אייל. “‘קול קורא במדבר’: אינטרפלציה, אידיאולוגיה ומקריות .”תיאוריה וביקורת 66

.2-01 :)6115(

 

סמינריון במשפטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

חומר עזר בסיסי (כנקודת פתיחה בלבד)

חקיקה ופסיקה:

אזכורי חקיקה ופסיקה בסיסיים בתחום יימסרו במהלך ההרצאות על קניין רוחני בחטיבה המסחרית.

לכותבי סמינריונים בתחום זכות היוצרים, שימו לב לקיומו של תזכיר הצעת חוק זכות יוצרים חדש, אשר ניתן להוריד אותו מן האתר של משרד המשפטים (ראו להלן).

ספרות עזר (ישראל):

*ספרי הקניין הרוחני בספרית הקריה האקדמית מצויים תחת הסיווג הקטלוגי: 346.048.

 • ש’ פרזנטי, דיני זכויות יוצרים (מהדורה שנייה, תל-אביב, תש”ס-2000, הוצאת כרמל ספרות משפטית), כרכים א’, ב’ ו-ג’
 • טוני גרינמן, זכויות יוצרים (תל-אביב, התשס”ד-2003, הוצאת איש ירוק)
 • י’ וח’ קלדרון, חיקויים מסחריים בישראל (1996)
 • ע’ פרידמן, פטנטים – דין, פסיקה ומשפט משווה (תל-אביב, תשס”א-2001, הוצאת פרלשטיין גינוסר)
 • ע’ פרידמן, סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה (תל אביב, 1998, הוצאת פרלשטיין גינוסר)
 • א.ח. זליגסון, דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם (ירושלים ותל-אביב, תשל”ג, הוצאת שוקן)
 • י’ בר-שדה, האינטרנט והמשפט המסחרי המקוון (1999, הוצאת פרלשטיין גינוסר)
 • ד’ א’ בראש, ביוטכנולוגיה – משפט ומסחר (הוצאת הלכות)
 • מאמרים משפטיים רבים אותם ניתן לאתר באמצעות מפתח חיפה

 

סמינריון – אבחון ויעוץ ארגוני – המרכז האקדמי פרס

חלק א’ – מידע על הבעיה  (30% )

איספו מידע רב ככל הניתן אודות הבעיה (יש להרחיב  בתיאור הסימפטומים והשלכותיהם). עליכם להיעזר בכלים לאיסוף נתונים על מנת לאסוף מידע על בעיה. לתשומת ליבכם: ככל שהמידע שייאסף יהיה עשיר יותר, כך ייקל עליכם לאבחן את הבעיה ולהציע פתרונות אפקטיביים יותר לשינוי המצב.

ראיינו את חבר הצוות שהציג את הבעיה אודות הבעיה שהציג. את הריאיון יש לצרף כנספח לעבודה.

ביחד עירכו אבחון ראשוני, והחליטו איזה מידע נוסף עליכם לאסוף על מנת להבין את הבעיה וגורמיה, ממי יש לאסוף אותו ובאילו כלים לאיסוף נתונים תשתמשו (שאלונים, תצפיות, ראיונות, וכדומה). צרפו את הנתונים שאספתם כנספח לעבודה , והתייחסו לנספח בחלקי העבודה הרלוונטיים.

 1. תארו את היחידה/ צוות שבחרתם בקצרה. (תחום פעילות, גודל, מבנה, סביבה עסקית וכדומה)
 2. באופן כללי וראשוני, מהי הבעיה בה בחרתם לעסוק ומדוע בחרתם בה מבין האפשרויות השונות?
 3. כיתבו תיאור סימפטומטי ראשוני של הבעיה, תוך הבאת דוגמאות והתייחסות לכל הגורמים הרלוונטיים.
 4. תארו את כלי איסוף הנתונים בהם השתמשתם, מדוע בחרתם דווקא בכלים אלו? האם נעזרתם בכלי אבחון שונים עבור גורמים שונים ? מדוע? האם נתקלתם בקשיים בתהליך האיסוף? מהם, וכיצד התמודדתם איתם?
 5. השוו בין ממצאי כלי האבחון השונים. האם אתם מזהים מגמות? תארו את הסימפטומים של הבעיה, מתי החלה, מה הסימפטומים שלה כיום? יש להתייחס לבעיה במונחים של פערים רצוי-מצוי.
 6. מה תוכלו להסיק ביחס לבעיה על פי איסוף הנתונים עד כה?

חלק ב’ – ניתוח (50% )

 1. בחרו את אחד מהמודלים לאבחון שנלמדו בקורס, הסבירו את המודל ונמקו מדוע לדעתכם הוא המתאים ביותר כדי לנתח את הבעיה שבחרתם.
 2. נתחו את הבעיה בעזרת המודל שתיארתם בסעיף הקודם.
 3. מה סיכום התובנות שלכם ביחס לבעיה ולגורמיה? על פי המודל

 

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב תרבות ועסקים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות