תרבות צעירים – הבינתחומי הרצליה – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תרבות צעירים אשר נלמד ב הבינתחומי הרצליה על ידי עודד היילברונר. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) עודד היילברונר, אנגליה חולמת. הביטלס אנגליה ושנות השישים, 80-125, 127 -252.

2.) .You Say you want a Revolution. Records & Rebels 1966-70

3.) .(מקוון) Ian Maccdonald, Revolution in the Head, 1 -34

 

כתיבת סמינריון בתשלום – מבוא לויקטימולוגיה – המכללה האקדמית בית ברל

בן-אמיתי, ג’ (2012). לראות את הצלקת – השלכות נוירו-ביולוגיות של התעללות בילדות. בתוך ע’ גולדשטיין ור’ רגולנט לוי (עורכות), פורום אשלים למנהלי תכניות טיפול בפגיעה מינית. בילדים 2010 – 2000. אסופת מאמרים (עמ’ 76-53). אשלים.

גור, ע’ (2004). הסרסור שלי לא היה צריך ללמד אותי כלום. אבא לימד אותי הכל בבית  גילוי עריות גורם מרכזי בהתדרדרות של נשים ונערות לזנות, סמים ופשע.  בתוך צ’ זליגמן, וז’ סולומון, הסוד ושברו: סוגיות בגילוי עריות (עמ’ 482-457). תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומרכז     אדלר, אוניברסיטת תל אביב.

זומר, א’ (2004). להיות או לא להיות: טראומות ילדות והפרעות ניתוק. בתוך צ’ זליגמן, וז’ סולומון, הסוד ושברו: סוגיות בגילוי עריות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומרכז אדלר, אוניברסיטת תל אביב.

6.) גישות טיפול בקורבנות- תוכניות “צדק מאחה”:

גל, ט’ דנציג-רוזנברג, ה’ (2013). צדק מאחה וצדק עונשי: שני פנים למשפט הפלילי. משפטים מ”ג(2), 830 -779.

אלרון, י’ (2008). תסקיר מבחן ותסקיר קורבן – שיקולים משפטיים ואתיים. בתוך: ד’ יגיל, א’ כרמי, מ’ זאכי, ע’ לבני. סוגיות בפסיכולוגיה, משפט ואתיקה בישראל: אבחון, טיפול ושיפוט (עמ’ 179- 163). תל אביב: דיונון.

הרמן, ג’ ל’ (1994). טראומה והחלמה (עמ’ 163-187) תל אביב: עם עובד.

 

סמינריון – חברה, אנרגיה ומשטר בערב הסעודית ובמדינות – המרכז הבינתחומי הרצליה

ו.) הגורמים המעצבים את מדיניות הנפט של סעודיה:

  1. Bassam Fattouh, “Saudi Arabia’s Oil Policy in Uncertain Times: A Shift in Paradigm?”, .Oxford Institute of Energy Studies (October 2014), pp. 1- 26

http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/10/Saudi-Arabias-OilPolicy-in-Uncertain-Times-A-Shift-in-Paradigm.pdf

ז.) מעמדה של סעודיה בארגון אופ”ק:

  1. Khalid Alkhathlan, Dermot Gately and Muhammad Javid, “Analysis of Saudi Arabia’s .Behavior within OPEC and the World Oil Market”, NYU (February 2013), pp. 1-35

http://www.econ.nyu.edu/dept/courses/gately/Saudi_Behavior_Feb2013.pdf

ח.) כלכלת סעודיה- האם סעודיה מסוגלת להיחלץ “מקללת הנפט”:

  1. Galda Lahn and Paul Stevens, “Burning Oil to Keep Cool: The Hidden Energy Crisis in .Saudi Arabia”, Chatham House (December 2011), pp. 1- 39

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Development/1211pr_lahn_stevens.pdf

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב תרבות צעירים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות