תרומתם של משתני רקע והערכה עצמית על הישגים לימודיים | עזרה בכתיבת עבודה סמינריוניות בפסיכולוגיה


תרומתם של משתני רקע והערכה עצמית על הישגים לימודיים

ראמ”ה (2013) מיצ”ב תשעג. אוחזר ב1 לפברואר, 2015 מתוך האתר הרשמי של הראמ”ה

http://meyda.education.gov.il/files/rama/2013/Report_Hesegim_2013.pdf

 

Hobfoll, S. E., & Walfisch, S. (1984). Coping with a threat to life: A longitudinal study of self concept, social support, and psychological distress. American Journal of

     Community Psychology, 12, 87-99.

Rather S.A. (2013). Influence of Socio-Economic Status (SES) on Academic Achievement of Secondary School Students. International Journal for Research in Education, 2, 28-32.

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image . Princeton, NJ:Princeton University Press.

Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of educational research, 75(3), 417-453.

Thompson, M.S., Thomas, M.E., & Head, R.N. (2012). Race, socioeconomic status, and self-esteem: The impact of religiosity. Sociological Spectrum, 32(5), 385-405.

Vishalakshi, K.K., & Yeshodhara, K. (2012). Relationship between self-esteem and academic achievement of secondary school students. Indian Journal of Applied Research, 1(12), 83-84

תרומתם של משתני רקע והערכה עצמית על הישגים לימודיים | עזרה בכתיבת עבודה סמינריוניות בפסיכולוגיה
תרומתם של משתני רקע והערכה עצמית על הישגים לימודיים | עזרה בכתיבת עבודה סמינריוניות בפסיכולוגיה

 

הקשר בין נטייה רגשית חיובית ושלילית לבין התנהגות שלילית כלפי לקוחות אגרסיביים

Bedi, A. & Schat, A.C.H. (2007). Costumer aggression: A theoretical and meta-analytic review. ASAC, 115-127.

Dursun, S. & Aytak, S. (2014). The effect of costumer aggression on burnout. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3 (4), 369-372.

Goussinsky, R. (2012). Coping with costumer aggression. Journal of Service Management, 23(2), 170-196.

Harris, L.C. & Ogbonna, E. (2009). Service sabotage: The dark side of service dynamics. Business Horizons, 52, 325-335.

Skarlicki, D.P., van Jaarsveld, D.D. & Walker, D.D. (2008). Getting even for customer mistreatment: The role of moral identity in the relationship between customer interpersonal injustice and employee sabotage. Journal of Applied Psychology, 93 (6), 1335–1347.

Swider, B.W., & Zimmerman, R.D. (2010). Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job burnout, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 76, 487–506.

Van Jaarsveld, D.D., Walker, D.D. & Skarlicki, D.P. (2010). The role of job demands and emotional exhaustion in the relationship between customer and employee incivility. Journal of Management, 36(6), 1486-1504.

Wegge, J., Van Dick, R. & von Bernstorff , C. (2009). Emotional dissonance in call centre work. Journal of Managerial Psychology, 25(6), 596 – 619.

Yagil, D. (2008). When the costumer is wrong: A review of research on aggression and sexual harassment in service encounters. Aggression and Violent Behavior, 13, 141-152.

Yue-lok Cheung, F. & So-kum Tang, C. (2009). The influence of emotional intelligence and affectivity on emotional labor strategies at work. Journal of Individual Difference, 30(2), 75-86.

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות