10349 – ריבוד חברתי | האוניברסיטה הפתוחה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס 10349 – ריבוד חברתי  אשר נלמד ב האוניברסיטה הפתוחה במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

שאלה 1

בכל אחת משלוש התקופות הנידונות במאמרו של דרנדורף שבחלק א(המאה ה- 18, המאה ה־19 והמאה ה־ 20), יוחס קיומו של אי־השוויון החברתי לממד אחר. ציינו את שלושת הממדים.

שאלה 2

מרקס וקולינס הניחו, כי ניתן לתאר את המבנה הריבודי תוך התייחסות למישור אחד של החיים החברתיים. כיצד מסביר כל אחד מהם את המישור שהוא רואה כמרכזי לתיאור המבנה הריבודי, ואת הקשר של מישור זה לריבוד?

10349 - ריבוד חברתי | האוניברסיטה הפתוחה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות
10349 – ריבוד חברתי | האוניברסיטה הפתוחה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

תקשורת כתרבות – 10532 – האוניברסיטה הפתוחה

שאלה 2 (60%)

בחרו בטקסט תקשורתי כלשהו: כריכה של ספר או שער של מגזין, פרסומת, כרזה פוליטית, וידיאו קליפ, סרטון מיו-טיוב או כל טקסט אחר. צרפו צילום או קישור לטקסט למטלה.

א.         תארו את הטקסט בכמה שורות. לאחר מכן, תארו את ההקשר שמתוכו נוצר (לאיזו מטרה נוסח הטקסט; כלכלית, פוליטית, בידורית).

ב.         נסחו שאלת מחקר שעליה תוכלו לענות באמצעות ניתוח הטקסט.

ג.          הסבירו כיצד תנתחו את הטקסט. היעזרו במבוא לפרק ה’ ובמאמרו של בארת’ “הרטוריקה של הדימוי”). כמו כן ניתן להיעזר במאמרו של פיסק (1987) Some Television, Some Topics, and Some Terminology ובדוגמא המופיעה בנספח ב בחוברת ההשלמות.

ד.         נתחו את הטקסט.

ה.         הציגו את מסקנותיכם לגבי שאלת המחקר שניסחתם.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

סוציולוגים בשדה  – המרכז האקדמי רופין

ד.         עליכם להגדיר לקוח לבעיה. אל תכתבו שהלקוח הוא: משטרת ישראל, אלא כיתבו איזה בעל תפקיד במשטרת ישראל הוא הלקוח של עבודתכם: הגדרה ספציפית של מי יכול להפיק תועלת מעבודתכם, כי יש לו סמכות ואחריות לטפל בנושא הנבחר.

ה.         לאחר תאור הלקוח, תאור  הבעיה והנתונים המציגים אותה, הנכם מתבקשים להציע כיצד יש להתמודד עם הבעיה.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

אסטרטגיה לפתרון בעיות –  ד”ר אייל סולגניק

  1. ברשותך סל עם מספר אינסופי של חרוזים. על הנקודה (0,0) במישור מניחים 4 חרוזים. התייחסו לתהליך הבא: אם בנקודה שהקואורדינטות שלה הן (a,b) מונח חרוז ניתן להחליפו בשני חרוזים-אחד שיונח ב (a+1,b) ואחד שיונח ב (a,b+1). נתחו את התהליך באמצעות דוגמאות. הוכיחו או הסבירו מדוע בכל שלב חייבת להיות נקודה בה מונחים יותר מחרוז אחד. הניחו שכל הקואורדינטות בהן מדובר הן שלמות.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

כתיבה אקדמיתהקריה האקדמית אונו

  1. מטרת העבודה הנוכחית וחשיבותה. הצגת המטרה והחשיבות של העבודה מוצגות בפסקה האחרונה של המבוא. לנוכח הצגת הנושא וחומר הרקע, יש מקום להציג את מטרת העבודה, שבאה לענות על שאלות שטרם ניתן להן מענה וכן להבהיר במה תתרום העבודה(מה חשיבותה)(20 נקי).

רשימת מקורות- בהתאם להנחיות ה- APA מהדורה שישית(10 נקי)

כתיבה-(15 נקי). יש להקפיד על כתיבה רהוטה וקולחת, בהתאם לכללי הכתיבה הנכונה ובהתאם להנחיות ה- APA מהדורה שישית. בכתיבתכם הקפידו על הנקודות הבאות:

–           משפטים מנוסחים בבהירות, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים

–           פסקאות מגובשות סביב נושא ברור, הן מבחינת התפתחות הנושא והן מבחינה מבנית(כרצף של משפטים ולא כמשפטים בודדים)

–           רצף לוגי של פסקאות, כפי שנלמד בכתה – דהיינו: עריכת החומר בצורה הגיונית(לדוגמא: כמבנה של משפך)

לסיכום, עבודה אקדמית ב 10349 – ריבוד חברתי  היא עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות