Writer

About Writer

This author has not yet filled in any details.
So far Writer has created 212 blog entries.

סמינריון דיני עבודה – זכות הטיעון

סמינריון משפטי בדיני עבודה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא כתיבה משפטית וצריכה להפנות למראי מקום של חקיקה ופסיקה. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי צוות משפטנים מלומד ומנוסה. פה יש דוגמא יפה לחלק סקירה של הליך השימוע - זכות הטיעון - מתוך סמינריון בנושא זכות השימוע עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו [...]

סמינריון דיני עבודה – פגיעה בזכות הקניין של העובד – חלק ב

סמינריון משפטי בדיני עבודה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא כתיבה משפטית וצריכה להפנות למראי מקום של חקיקה ופסיקה. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי צוות משפטנים מלומד ומנוסה. פה יש דוגמא יפה לחלק סקירה של הליך השימוע - פגיעה בזכות הקניין של העובד - מתוך סמינריון בנושא זכות השימוע עבודה זו מפורסמת [...]

הכנת מצגות בתשלום TEST

בעבודות אקדמיות רבות נדרשת הכנת מצגת. בדרך כלל אם מדובר במצגת שהיא חלק ממטלות הקורס הספציפי אז יהיו למצגת הנחיות ספציפיות לכתיבה והמצגת היא למעשה סוג של תרגיל ביישום החומר בדומה לכתיבת עבודה בפורמט הסטנדרטי של מסמך וורד (WORD). לעומת זאת, בעבודות סמינריון או בעבודות גמר מסוגים שונים לעיתים נדרשת גם המצגת. המצגת יכולה להידרש [...]

סמינריון דיני עבודה – פגיעה בזכות הקניין של העובד

סמינריון משפטי בדיני עבודה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא כתיבה משפטית וצריכה להפנות למראי מקום של חקיקה ופסיקה. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי צוות משפטנים מלומד ומנוסה. פה יש דוגמא יפה לחלק סקירה של הליך השימוע - פגיעה בזכות הקניין של העובד - מתוך סמינריון בנושא זכות השימוע עבודה זו מפורסמת [...]

סמינריון דיני עבודה – השימוע ככלי להגבלת כוחו של המעביד

סמינריון משפטי בדיני עבודה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא כתיבה משפטית וצריכה להפנות למראי מקום של חקיקה ופסיקה. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי צוות משפטנים מלומד ומנוסה. פה יש דוגמא יפה לחלק סקירה של הליך השימוע - השימוע ככלי להגבלת כוחו של המעביד - מתוך סמינריון בנושא זכות השימוע עבודה זו [...]

סמינריון דיני עבודה – הליך השימוע – פרוצדורה

סמינריון משפטי בדיני עבודה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא כתיבה משפטית וצריכה להפנות למראי מקום של חקיקה ופסיקה. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי צוות משפטנים מלומד ומנוסה. פה יש דוגמא יפה לחלק סקירה של הליך השימוע - פרוצדורה מתוך סמינריון בנושא זכות השימוע עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של [...]

סמינריון דיני עבודה – מבוא

סמינריון משפטי בדיני עבודה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא כתיבה משפטית וצריכה להפנות למראי מקום של חקיקה ופסיקה. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי צוות משפטנים מלומד ומנוסה פה יש דוגמא יפה לחלק מבוא של סמינריון בנושא זכות השימוע עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות [...]

הכנת מצגות בתשלום

בעבודות אקדמיות רבות נדרשת הכנת מצגת. בדרך כלל אם מדובר במצגת שהיא חלק ממטלות הקורס הספציפי אז יהיו למצגת הנחיות ספציפיות לכתיבה והמצגת היא למעשה סוג של תרגיל ביישום החומר בדומה לכתיבת עבודה בפורמט הסטנדרטי של מסמך וורד (WORD). לעומת זאת, בעבודות סמינריון או בעבודות גמר מסוגים שונים לעיתים נדרשת גם המצגת. המצגת יכולה להידרש [...]

סיכום בעבודה סמינריונית

סיכום בעבודה סמינריונית בד"כ עובר על כל העבודה, משלב הסקירה ועד לחלקה האחרון של העבודה האקדמית. בסיכום נכתוב מה עשינו, מה היו המטרות ומה הצלחנו או לא הצלחנו להראות בעבודה. אפשר גם בסיכום לכתוב דעה אישית ולעשות רפלקציה לעבודה פה יש דוגמא יפה לפרק סיכום בעבודה סמינריונית בניהול בינ"ל . עבודה זו מפורסמת באתר לאחר [...]

עבודה סמינריונית בלקויי למידה – הצעת מחקר

לקויי למידה זה נושא מאוד מאוד נפוץ באקדמיה ובחברה בכלל ועל כן נוטים לכתוב עליו בעבודות סמינריוניות ובעבודות אקדמיות, גם בחינוך וגם בפסיכולוגיה. פה יש דוגמא יפה להצעת מחקר בנושא. עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה [...]