About mirit

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far mirit has created 466 blog entries.

מלוכה, פילוג וחורבן – אוניברסיטת חיפה – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מלוכה, פילוג וחורבן אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. Morton Cogan, 1 Kings (Anchor Bible), New York 2000 Gwylem H. Jones, 1 and [...]

מלוכה, פילוג וחורבן – אוניברסיטת חיפה – כתיבת סמינריון2019-05-05T18:14:57+03:00

ספרות ככלי חינוכי – איתי גרופר – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ספרות ככלי חינוכי אשר נלמד על ידי איתי גרופר. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. א. הסבר והדגם: 1) נרקיסיזם. 2) הומניזם. 3) דה-הומניזציה. 4) דטרמיניזם. 5) [...]

ספרות ככלי חינוכי – איתי גרופר – עבודה סמינריונית בחינוך2019-05-23T16:42:21+03:00

קולות מן השטח – ד"ר הלה גולן שמוחה – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קולות מן השטח אשר נלמד על ידי ד"ר הלה גולן שמוחה. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. ב. טיפול ושיקום עבריינים/ ענישה מחמירה והרחקה. ג. האינטרס הציבורי [...]

קולות מן השטח – ד"ר הלה גולן שמוחה – כתיבת סמינריון בתשלום2019-05-02T00:53:57+03:00

דיני תאגידים – המכללה האקדמית נתניה – כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני תאגידים אשר נלמד ב המכללה האקדמית נתניה על ידי פרופ' הדרה בר-מור. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מהם המבחנים שנדרש להוכיח- ע"מ לבצע הרמת מסך מכוח [...]

דיני תאגידים – המכללה האקדמית נתניה – כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום2021-12-17T09:46:04+02:00

תורת המשפט סוגיות מתקדמות – אוניברסיטת חיפה – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תורת המשפט סוגיות מתקדמות אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. זיקות בין נרטיב, אמת ומשפט. סקירה תיאורטית - מבוא לייעוץ ארגוני - ד"ר [...]

תורת המשפט סוגיות מתקדמות – אוניברסיטת חיפה – כתיבת סמינריון2019-05-01T23:58:00+03:00

תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראל – המכללה האקדמית תל אביב – סמינריון בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראל אשר נלמד ב המכללה האקדמית תל אביב. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. 1.) נתח ביקורתית- דרך ערוצים ותפיסות, כולל הממד הסמלי [...]

תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראל – המכללה האקדמית תל אביב – סמינריון בחינוך2022-01-14T11:44:03+02:00

משפחת הילד עם צרכים מיוחדים – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפחת הילד עם צרכים מיוחדים אשר נלמד ב המרכז ללימודים אקדמיים על ידי דר' כרמלה איגל. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. לנסח נושא: סיפור אישי/ אירוע/ מקרה/ [...]

משפחת הילד עם צרכים מיוחדים – כתיבת סמינריון בתשלום2021-12-13T16:27:01+02:00

מיומנויות אקדמאיות – המכללה האקדמית תל חי – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מיומנויות אקדמאיות אשר נלמד ב המכללה האקדמית תל חי. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. למצוא נושא המעניין אתכם בתחום הכללי של 'שוויון'.   סקירה תיאורטית - מבוא [...]

מיומנויות אקדמאיות – המכללה האקדמית תל חי – כתיבת סמינריון2021-12-31T14:38:49+02:00

סדר דין-פלילי – הקריה האקדמית אונו – סמינריון במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס סדר דין-פלילי אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו על ידי ד"ר גיל שפטל. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. - חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982- סעיפים [...]

סדר דין-פלילי – הקריה האקדמית אונו – סמינריון במשפטים2019-01-23T13:09:50+02:00

מבוא לייעוץ ארגוני – ד"ר אילן דיין – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לייעוץ ארגוני אשר נלמד על ידי ד"ר אילן דיין. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. הפיתוח הארגוני הוא התערבות מתוכננת שמטרתה לשפר את האפקטיביות הארגונית והאישית של [...]

מבוא לייעוץ ארגוני – ד"ר אילן דיין – סמינריון בכלכלה2021-12-16T10:58:50+02:00