shachar

About shachar

This author has not yet filled in any details.
So far shachar has created 19 blog entries.

דיני מיסים – מכללת ספיר – עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני מיסים אשר נלמד במכללת ספיר ע"י ד"ר אבי גורמן. במסגרת כתיבת עבודות לסטודנטים אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.   יוני הוא מאמן כושר. יוני הוא אזרח אנגליה, הוריו ומשפחתו המורחבת [...]

מבוא למיסים – המרכז הבינתחומי הרצליה – עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא למיסים אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. חלק א' הינך רואה החשבון של חברת "פורמרטק מעגלים מודפסים בע"מ" (להלן: "החברה"), חברה תושבת [...]

סוגיות חברתיות בראי התקשורת – המכללה האקדמית ת"א יפו – עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס סוגיות חברתיות בראי התקשורת אשר נלמד ב המכללה האקדמית ת"א יפו. במסגרת עבודות אקדמאיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1: הביטו היטב- יותר מפעם אחת – במערכון שלפניכם. תארו בקצרה – [...]

כיצד שונה הכתיבה האקדמאית באנגלית מעברית?

לימודים אקדמיים, מלבד התעודה הנחשקת בסיומם, מכינים את הסטודנט להתמודדות עם מחקרי שדה ועם התבססות על חומרים תאורטיים של חוקרים בתחום התואר בו בחר. בארץ, השפה בה נלמדים הקורסים השונים בסביבה האקדמית היא לרוב עברית, אך חומרים רבים בקורס הינם בשפה האנגלית. בסיום התואר הראשון בארץ, על הסטודנטים להגיש עבודה המכונה [...]

עבודה סמינריונית לדוגמא – משפטים | רצח כבוד המשפחה

סמינריון לדוגמא - משפטים - הרצח על רקע של חִלּוּל כְּבוֹד הַמִּשְׁפָּחָה בעבודה זו אעסוק בתופעת הרצח על רקע של חִלּוּל כְּבוֹד הַמִּשְׁפָּחָה. זהו כינוי למעשה ניאוף של נערה או אישה הנחשב בחברות אחדות, בעיקר בחברות שבטיות, לחילול כבוד המשפחה כולה, והעלול לגרור בעקבותיו את הריגתה של הנערה או האישה. ב-19 באוגוסט 1994 [...]

עבודה סמינריונית לדוגמא – משפטים תום לב בדיני עבודה

  אחת ההתפתחויות המשמעותיות שחלו במשפט העבודה בשנים האחרונות, מקורה באימוצו של עקרון תום הלב ויניקתו אל תוך תחום זה של השיח המשפטי. עיקרון תֹּם הלֵב הנו עיקרון משפטי המופיע בחוק החוזים ובחוקים אחרים, ותובע מכל הצדדים לפעול בהגינות, ביושר וללא כל כוונה מודעת לפגוע במישהו או להזיק לו. לימים, הוא חלחל גם [...]

עבודה סמינריונית לדוגמא – משפטים הזכות לשימוע

בעבודה זו אעסוק במתן זכות שימוש לעובד וכן באופייה החוקתי של זכות זו. כמו כן, אעסוק בהשלכות הספציפיות של אי-מימוש זכות זו על-ידי המעביד ואבדוק האם ניתן לפסוק פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות עבור עובד אשר פוטר שלא כדין ובהיעדר קיום חובת שימוע. בד בבד עם פיטוריו של עובד, מתממש גם הכוח הניהולי של [...]

עבודה סמינריונית לדוגמא – הון שחור

  ישנה עדות לכך שמאמצי אכיפה אינם יכולים להסביר באופן מלא את ההיענות לתשלום מיסים מחד, או את ההעלמות המס מאידך. הגורמים להעלמות מס הן בחלקן משותפות לכל המדינות, ובחלקן ייחודיות לכל מדינה ולתרבותה, אבל תופעת ההון השחור קיימת בכל המדינות, אלא שקיימים הבדלים ניכרים במימדיה. שוויץ נחשבת למדינה שבה אחוז ההון השחור [...]

עבודה סמינריונית לדוגמא – השפעת סיכון על התנהגות משקיעים

  סיכון פיננסי ניתן להבנה כמצב שבו תיתכן שחיקה בהון של חברה או אדם פרטי, כתוצאה מסיבות מגוונות, שחלקן בשליטתו של בעל ההון, וחלקן לא בשליטתו. כלומר, ערך ההון ושוויו עשוי להשתנות כתוצאה מגורמים שונים, שלא תמיד קשורים בפעילות של בעל ההון. במצב זה ייתכן הפסד כתוצאה מההבדל בין הכסף הנכנס העתידי, לבין [...]