בלוג מאמרים – מגוון מאמרים וכתבות ענייניות על כתיבת סמינריון ועבודות אקדמיות שונות שנדרשים הסטודנטים להגיש במוסדות האקדמיים השונים.

סמינריון איכותני

כחלק מהדרישות של המוסדות האקדמיות השונות נדרשים הסטודנטים במקצועות הלימוד השונים להגיש עבודות סמינריון. עבודות הסמינריון המחקרי מתחלקות לעבודות סמינריון מסוג כמותי ועבודת סמינריון איכותני. סמינריון איכותני מטרתו לספק הסברים לתופעות שונות הקיימות בעולם. מרבית עבודות הסמינריון האיכותניות מתארות את המציאות באמצעות שיטות מחקר שונות בהן יש לערוך ראיונות עומק, דו"חות נתונים, ניתוחים טקסטואליים שונים [...]

סמינריון איכותני2015-09-25T20:20:55+03:00