מטלה כתיבה אקדמית – המכללה האקדמית עמק יזרעאל | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה אקדמית במכללה האקדמית עמק יזרעאל במסגרתו בוצעה עבודת סקירת ספרות. להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.) עבודה מספר 2: כתיבת עבודה תיאורטית הוראות העבודה סקירת ספרות העבודה המסכמת בקורס זה הינה כתיבת [...]

מטלה כתיבה אקדמית – המכללה האקדמית עמק יזרעאל | כתיבת עבודה אקדמית2021-12-14T14:04:15+02:00

סמינריון מנהל עסקים – היבטים התנהגותיים במימון | כתיבת סמינריון בתשלום

סמינריון מנהל עסקים מטרת סמינריון במנהל עסקים בנושא היבטים התנהגותיים במימון היא להראות איך שימוש בגישה ההתנהגותית יכול להסביר סטיות בביצועים ביחס למודלים המסורתיים הקיימים כגון: תיאוריית השווקים היעילים, תיאוריית תוחלת התועלת ועוד. סמינריון במנהל עסקים עושה שימוש במשתנים התנהגותיים כגון: אמוציות, זיכרון מוגבל, מצבי רוח, פחד ושמחה יכולים לתרום להבנה טובה יותר של [...]

סמינריון מנהל עסקים – היבטים התנהגותיים במימון | כתיבת סמינריון בתשלום2021-12-17T11:16:33+02:00