ניהול אסטרטגי | האם אסטרטגיית הגוונת מוצר משפיעה על ביצועי החברה | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית

האם אסטרטגיית הגוונת מוצר משפיעה על ביצועי החברה ביבליוגרפיה: Lavie Dovev, Zahavi Talli (2013), " Intra-Industry Diversification And Firm Performance", Strategic Management Journal, Strat. Mgmt. J., 34: 978–998. Diana Benito-Osorio, Luis Ángel Guerras-Martín , José Ángel Zuñiga-Vicente (2012),"Four decades of research on product diversification: a literature review", Management Decision, Vol. 50 Iss 2 [...]

ניהול אסטרטגי | האם אסטרטגיית הגוונת מוצר משפיעה על ביצועי החברה | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית2016-12-08T17:07:37+02:00

השפעת לחץ בתקופת ההריון על התנהגות התינוק | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה

השפעת לחץ בתקופת ההריון על התנהגות התינוק Baibazarova, E., Van De Beek, C., Cohen-Kettenis, P. T., Buitelaar, J., Shelton, K. H., & Van Goozen, S. H. M. (2013). Influence of prenatal maternal stress, maternal plasma cortisol and cortisol in the amniotic fluid on birth outcomes and child temperament at 3 months. Psychoneuroendocrinology, 38, [...]

השפעת לחץ בתקופת ההריון על התנהגות התינוק | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה2016-12-08T17:07:37+02:00

מוטיבציה ושיתוף מידע | עזרה בכתיבת עבודה במערכות מידע

מוטיבציה ושיתוף מידע איימס, א' קרול (1990): מוטיבציה מה מורים צריכים לדעת בתוך: עשור, אבי וקפלן, אבי (עורכים) (תשס"א): חינוך החשיבה מס' 20: הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, ירושלים. בלומנפלד, פיליס ומרקס, רונלד (2001): מוטיבציה וקוגניציה בתוך: עשור, אבי וקפלן, אבי (עורכים) (תשס"א): חינוך החשיבה מס' 20: [...]

מוטיבציה ושיתוף מידע | עזרה בכתיבת עבודה במערכות מידע2021-12-14T13:05:28+02:00

השפעת אירועי טרור על שוק ההון | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון

השפעת אירועי טרור על שוק ההון ביבליוגרפיה זוסמן, א., וזוסמן, נ., (2005) ״סיכולים ממוקדים- הערכת יעילותם למלחמה בטרור באמצעות נתוני שוק ההון״ סקר בנק ישראל 78 29-60   יריב דני, (1990)_פרסום מדד המחירים לצרכן ובחינת יעילותו של שוק ניירות הערך, סקר בנק ישראל מס׳ 65   נווה א., (2005) השפעת אירועי טרור על [...]

השפעת אירועי טרור על שוק ההון | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון2016-12-08T17:07:38+02:00

בחירות 1965 ומפת המפלגות | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית מדעי המדינה

בחירות 1965 ומפת המפלגות ביבליוגרפיה אבנרי  אריה, הקשר הליברלי, ( תל-אביב : זמורה, ביתן, תשמ"ד 1984) באדר יוחנן, הכנסת ואני, (ירושלים : עידנים, 1979) בן–עזי יניב, " תנו לחיות בארץ הזאת! - מפלגת 'ציונים כלכליים', 1952-1949" בתוך קתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה, 127, 141-168, 2008 גרוזברד עפר, מנחם בגין דיוקנו של מנהיג – ביוגרפיה (תל-אביב: רסלינג 2006) ויץ יחיעם, "מהאצ"ל לגח"ל קווי [...]

בחירות 1965 ומפת המפלגות | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית מדעי המדינה2016-12-08T17:07:38+02:00

ניהול אסטרטגי | השפעת היזם | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית מערכות מידע

תפיסת מורים בנוגע לקשיים של תלמידים בהתמודדות עם בעיות מילוליות ביבליוגרפיה: גזית, א' (2010). המקרה המוזר של קומה ארבע וחצי: כיצד מתמודדים תלמידי כיתות ג'-ו' עם פתרון בעיה מציאותית. החינוך וסביבו (32), עמ' 105-117. גנואה, ב' (2014). הקשיים בפתרון בעיות מילוליות והצעת מודלים לפתרון בעיות מילוליות אצל תלמידי תיכון (עבודת גמר יישומית סמינריונית [...]

ניהול אסטרטגי | השפעת היזם | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית מערכות מידע2016-12-08T17:07:38+02:00

BIG DATA | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית מערכות מידע

BIG DATA  - DARK DATA ביבליוגרפיה קמינסקי, בן. ה"ביג דטה" יחליט בשבילנו. 10 נובמבר 2013. James Manyika, Michael Chui, Brad Brown, Jacques Bughin, Richard Dobbs, Charles Roxburgh, Angela Hung Byers. Big data: The next frontier. May 2011. Beyond Volume, Variety and Velocity is the Issue of Big Data Veracity. Normandeau, Kevin. 12 September [...]

BIG DATA | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית מערכות מידע2019-02-13T14:35:36+02:00