השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – סיכום ורשימת מקורות

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]

השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – סיכום ורשימת מקורות2021-03-23T17:15:31+02:00

השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – מחקר ונתונים אמפיריים

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]

השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – מחקר ונתונים אמפיריים2021-12-13T14:52:23+02:00

השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – תוצאות המחקר

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]

השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – תוצאות המחקר2021-03-23T17:04:59+02:00

השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – מחקר ונתונים אמפיריים

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]

השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – מחקר ונתונים אמפיריים2021-12-13T14:48:33+02:00

– סקירת ספרות -השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]

– סקירת ספרות -השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה2022-01-10T09:46:06+02:00

השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – סקירת ספרות

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]

השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – סקירת ספרות2022-01-10T09:43:44+02:00

השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – מבוא

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]

השפעת חילופי רו"ח מבקר על מחיר המניה – מבוא2021-03-23T16:48:06+02:00

השפעת אירועי טרור על שוק ההון | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון

השפעת אירועי טרור על שוק ההון ביבליוגרפיה זוסמן, א., וזוסמן, נ., (2005) ״סיכולים ממוקדים- הערכת יעילותם למלחמה בטרור באמצעות נתוני שוק ההון״ סקר בנק ישראל 78 29-60   יריב דני, (1990)_פרסום מדד המחירים לצרכן ובחינת יעילותו של שוק ניירות הערך, סקר בנק ישראל מס׳ 65   נווה א., (2005) השפעת אירועי טרור על [...]

השפעת אירועי טרור על שוק ההון | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון2016-12-08T17:07:38+02:00