ניהול אסטרטגי | האם אסטרטגיית הגוונת מוצר משפיעה על ביצועי החברה | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית

האם אסטרטגיית הגוונת מוצר משפיעה על ביצועי החברה ביבליוגרפיה: Lavie Dovev, Zahavi Talli (2013), " Intra-Industry Diversification And Firm Performance", Strategic Management Journal, Strat. Mgmt. J., 34: 978–998. Diana Benito-Osorio, Luis Ángel Guerras-Martín , José Ángel Zuñiga-Vicente (2012),"Four decades of research on product diversification: a literature review", Management Decision, Vol. 50 Iss 2 [...]

ניהול אסטרטגי | האם אסטרטגיית הגוונת מוצר משפיעה על ביצועי החברה | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית2016-12-08T17:07:37+02:00

השפעת לחץ בתקופת ההריון על התנהגות התינוק | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה

השפעת לחץ בתקופת ההריון על התנהגות התינוק Baibazarova, E., Van De Beek, C., Cohen-Kettenis, P. T., Buitelaar, J., Shelton, K. H., & Van Goozen, S. H. M. (2013). Influence of prenatal maternal stress, maternal plasma cortisol and cortisol in the amniotic fluid on birth outcomes and child temperament at 3 months. Psychoneuroendocrinology, 38, [...]

השפעת לחץ בתקופת ההריון על התנהגות התינוק | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה2016-12-08T17:07:37+02:00

שילוב בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית | עזרה בכתיבת עבודה בביטחון סוציאלי

השפעת מיקור חוץ על הצלחת חברות אנשים עם מוגבלות בישראל 2009: מוגבלות והשתלבות בחיי החברה בישראל- מבט השוואתי רב שנתי, משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כתבו אליהו בן משה, ליאורה רופמן וישראל הבר, 2010. בג"ץ 7081/93 שחר בוצר נגד מועצה מקומית "מכבים - רעות", פ"ד נ(1) 19, 26(להלן-בג"ץ שחר בוצר). [...]

שילוב בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית | עזרה בכתיבת עבודה בביטחון סוציאלי2021-12-06T23:07:28+02:00

השפעת מיקור חוץ על הצלחת חברות | עזרה בכתיבת עבודה בניהול אסטרטגי

השפעת מיקור חוץ על הצלחת חברות Abraham, Katharine G, Taylor  Susan K (1996)," Firms' use of outside contractors: Theory and evidence",Journal of Labor Economics, Jul. Vol. 14, Iss. 3; p. 394 Becker  Dave(2010)," SPEED TO MARKET: Becoming Lean Through Outsourcing", Global Cosmetic Industry. Vol. 178, Iss. 6; p. 34 Bolat Tamer, Yilmaz Özgür [...]

השפעת מיקור חוץ על הצלחת חברות | עזרה בכתיבת עבודה בניהול אסטרטגי2016-12-08T17:07:38+02:00

ניהול אסטרטגי | השפעת היזם | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית מערכות מידע

תפיסת מורים בנוגע לקשיים של תלמידים בהתמודדות עם בעיות מילוליות ביבליוגרפיה: גזית, א' (2010). המקרה המוזר של קומה ארבע וחצי: כיצד מתמודדים תלמידי כיתות ג'-ו' עם פתרון בעיה מציאותית. החינוך וסביבו (32), עמ' 105-117. גנואה, ב' (2014). הקשיים בפתרון בעיות מילוליות והצעת מודלים לפתרון בעיות מילוליות אצל תלמידי תיכון (עבודת גמר יישומית סמינריונית [...]

ניהול אסטרטגי | השפעת היזם | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית מערכות מידע2016-12-08T17:07:38+02:00