השפעת ריכוזיות הבנקים בישראל על האשראי העסקי והפרטי | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון

השפעת ריכוזיות הבנקים בישראל על האשראי העסקי והפרטי ביבליוגרפיה מאמרים אברמי, ש'; להב, ד'; לאופר, ג'; גלילי, י' (2004). דוח הצוות לבחינת סוגיות במערכת הבנקאית - המלצות בעניין התחרות הבנקאית במקטע משקי הבית. מרכז המחקר והמידע של הכנסת. בר, א'; צדיק, ע' (2012). תיאור וניתוח פערים ומרווחים של הריבית הבנקאית בישראל ובמדינות המפותחות, [...]

השפעת ריכוזיות הבנקים בישראל על האשראי העסקי והפרטי | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון2021-12-06T17:39:16+02:00

חלומות בקולנוע | ההיסטוריה בראי הקולנוע | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית הוראת הקולנוע

חלומות בקולנוע בן-שאול, ניצן. " פסיכואנליזה וקולנוע", מבוא לתיאוריות קולנועיות. תל אביב: דיונון, 2000, 117-130.   איגלטון, טרי: "פסיכואנליזה". מתוך: תורת הספרות והתרבות אסכולות בנות זמנינו: אסופת מאמרים. עורכת:  חנה הרציג. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2005. 39-89.   מאלווי, לורה. "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי" 1975.  בתוך ללמוד פמיניזם: מקראה. מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה [...]

חלומות בקולנוע | ההיסטוריה בראי הקולנוע | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית הוראת הקולנוע2016-12-08T17:07:38+02:00