STATA – סטטה

בקורסים שונים באקונומטריקה מתבקשים הסטודנטים לבצע עבודות אקדמיות באמצעות תוכנת STATA.

תוכנת STATA היא תוכנה וותיקה לעיבודים סטטיסטים הכולל יכולות של ניהול מאגרי מידע, ניתוחים סטטיסטיים, סימולציות, ניתוחי רגרסיות ותכנות מותאם אישית.

סטטה מבוססת באופן היסטורי על ממשק הפעלה עם שורת פקודה אחת המאפשרת ביצוע פעולות שונות. עם זאת, החל מגרסה 8 של התוכנה קיים גם ממשק גרפי לתוכנה.

אחד הייתרונות הגדולים של סטטה הוא קבצי ה-DO המפורסמים. בקבצים פשוטים אלו ניתן לכתוב רצף של פקודות אשר התוכנה מבצעת באופן אוטומטי. את הפלט התוכנה יכולה לרשום באופן רציף בקבצי log  לצורך צפיה מאוחרת. אפשרות זו יעילה במיוחד לצורך תיעוד ושחזור של העבודה הסטטיסטית.

כך למשל במידה ואנו נאלצים לשחזר את העבודה וביצענו תיעוד מסודר של הפקודות עם קבצי do אז השחזור יהיה קל משמעותית וללא כל בעיות.

החיסרון של סטטה (STATA) הוא שהתוכנה היא פחות “ידידותית” מתוכנות מתחרות כמו אקסל או גרטל (GRETL). עם זאת, התוכנה מציעה ממשק נוח יותר, לטעמי, מתוכנת SPSS או SAS.

פקודות שימושיות ב- STATA 

gen X =0

replace  X= 1 if Y==0 | Y==2  | Y==.

שתי פקודות אלו יוצרות משתנה דמי בשם X  שמקבל את הערך 1 במידה ומשתנה Y  מקבל את הערך 1 עבור ערכי 0, 2 וערכים חסרים של המשתנה  Y.

צרו קשר לקבלת עזרה באקונומטריקה

Summarize Y

הצגת מדדים מרכזיים של המשתנה Y

tabulate area, generate(area_dummy)

פקודה זו מתאימה במיוחד למשתנים שאינם רציפים וכל ערך שלהם מייצג משהו אחר. לדוגמא: 1 – תל אביב, 2 – ירושלים, 3 – חיפה וכו’. הפקודה יוצרת משתנה דמי שמקבל את הערכים 0 ו-1 עבור כל ערך של המשתנה. לאחר השימוש בפקודה ניתן ליישם את המשתנים החדשים כמשתני דמי ברגרסיה.

histogram education if age <30, discrete percent

graph export graph1.png, replace

פקודה זו יוצרת ב- STATA היסטוגרמה של המשתנה השכלה עבור אנשים בני פחות מ-30. הפקודה השניה יוצרת קובץ של הגרף בספריית ההפעלה, ובמידה וכבר קיים קובץ כזה הוא מוחלף בקובץ חדש. פקודות אלו יעילות במיוחד לקובץ do.

graph bar (mean) education  if age <30, over(area) stack blabel(total) title(education by area)

graph export graph2.png, replace

פקודה זו יוצרת גרף עמודות של ממוצע המשתנה השכלה לפי אזור המגורים עבור אנשים בני פחות מ-30. הגרף כולל גם כותרת מתאימה. הפקודה יוצרת גם קובץ לגרף.

reg Y education  area1 area1 area2 area3

predict yhat

פקודות אלו מריצות רגרסיה בה המשתנה המוסבר הוא Y והמסבירים הם שאר המשתנים. לאחר מכן נוצר המשתנה yhat שבו נשמרים תוצאות האמידה עבור כל ערך.

list education  area1 area1 area2 area3 in 1/10

הצגת 10 התצפיות הראשונות של המשתנים בפקודה

tsset date

פקודה זו מגדירה את הנתונים כנתונים עתיים (נתונים על פני זמן) לפי המשתנה date

אלו הם הפקדוות הבסיסיות שמאפשרות ניתוח פשוט של הנתונים באמצעות תוכנת STATA. כמובן, שתוכנת סטטה מאפשרת ניתוח רציני ומורכב יותר מזה שהוצג.

צריכים עזרה בפתרון העבודה?

הסתבכתם עם התוכנה?

חייגו עוד היום 053-2755829

צרו קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות