תולדות האדריכלות | סמדר שרון | המכללה למנהל | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תולדות האדריכלות שנלמד אצל המרצה ד"ר סמדר שרון ב המכללה למנהל. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. העבודה מתבססת על המאמר הבא: עפרה טנא . 2008. "גלגול מרחב הבישול הביתי במאה ה-20". בתוך: חצרות אחוריות. ירושלים: בצלאל, התכנית לתואר שני [...]