התנהגות צרכנים | אוניברסיטת בן גוריון | עמוס שור | עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התנהגות צרכנים אשר מלמד ד"ר עמוס שור ב אוניברסיטת בן גוריון. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מה מבקש המאמר לבדוק? מה השאלות ומה ההשערות שמעלים הכותבים? מה הכותבים מבקשים להוסיף על הידע הקיים בתחום, ומהו החידוש הייחודי של המחקר? [...]