ניהול וניתוח נתונים באמצעות STATA | אוניברסיטת חיפה | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול וניתוח נתונים באמצעות STATA שמלמד דר' אסף לבנון אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. * 1. Preform prelimanry steps. 5 * 2. Open Income Survey data from MODEL- look at the folder for [...]

ניהול וניתוח נתונים באמצעות STATA | אוניברסיטת חיפה | כתיבת עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:42+02:00

אתיקה ואחריות חברתית בפיתוח ארגוני | אוניברסיטת חיפה | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אתיקה ואחריות חברתית בפיתוח ארגוני אשר נלמד במוסד האקדמי אוניברסיטת חיפה על ידי ד"ר אריה רשף. במסגרתו בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. תרגיל  סיכום בקורס אתיקה ואחריות חברתית בפיתוח ארגוני כולנו מכירים בחשיבות האתיקה בעבודתנו.ידע מקצועי בתחום זה הכרחי ליצירת יחסים הרמוניים בין נותני [...]

אתיקה ואחריות חברתית בפיתוח ארגוני | אוניברסיטת חיפה | כתיבת עבודה אקדמית2021-12-17T15:23:56+02:00