אוריינות מחקר – אוניברסיטת תל אביב – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אוריינות מחקר אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. Shulman, L. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2) [...]