סדר דין פלילי – המכללה למנהל – כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס סדר דין פלילי אשר נלמד ב המכללה למנהל על ידי ד"ר רותי לבנשטיין לזר. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. רקע להצעה מסוג זה (הבעיות שעימן מבקשת [...]