דיני תאגידים – המכללה האקדמית צפת – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני תאגידים אשר נלמד ב המכללה האקדמית צפת. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בהגיע מועד פירעון ההלוואות לבנק ולריטה, קופתה של גרפילד ריקה ובקופתה של עיצובים עצובים [...]