פילוסופיה של הדת | אוניברסיטת תל-אביב | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פילוסופיה של הדת אשר נלמד ב אוניברסיטת תל-אביב. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מטלה זו עניינה חילוץ טיעון פילוסופי; קראו בעיון את הביקורת הראשונה של פייר בייל על אודות שפינוזה (בייל, מילון: הערה N, עמ' 300-307. שימו לב! ההערה [...]