ניהול ההון האנושי וניהול השונות – הקריה האקדמית אונו – סמינריון בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול ההון האנושי וניהול השונות אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. ניתוח ה- SWOT: איך אני ביחס לעיסוק המבוקש וסביבתו, להעזר ב- [...]