הדרכה ביבליוגרפית | אוניברסיטת אריאל | עבודה אקדמית

עבודה נפוצה נוספת בו אנו מסייעים לסטודנטים היא עבודת מיני סמינר הדרכה ביבליוגרפית ב אוניברסיטת אריאל. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. תוכן העניינים פירוט של ראשי הפרקים העיקריים ושל ראשי הפרקים המשניים) של העבודה, רשימת הטבלאות, התרשימים והנספחים. אין הכוונה לתיאור כוללני כגון "סקירת ספרות", כי אם לכותרות המציגות את [...]

הדרכה ביבליוגרפית | אוניברסיטת אריאל | עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:43+02:00

תקשורת המונים בישראל | המכללה האקדמית ספיר | חנן נווה | עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תקשורת המונים בישראל אצל המרצה  ד"ר חנן נווה ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. עליכם לענות על שתי שאלות מתוך השלוש. שאלה 1 )עד עמוד( )%50( יש טענה כי דגם השוק חל על כמה מן העיתונים בישראל. [...]

תקשורת המונים בישראל | המכללה האקדמית ספיר | חנן נווה | עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:43+02:00

מהדימוי האנאלוגי לדימוי הדיגיטלי: תאוריות הצילום | המכללה האקדמית ספיר | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מהדימוי האנאלוגי לדימוי הדיגיטלי: תאוריות הצילום  אשר נלמד במוסד האקדמי המכללה האקדמית ספיר על ידי ד"ר מאיר ויגודר. במסגרתו בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. 1) שאלת חובה: צילום דוקומנטרי וצילום מלחמה בחרו קטע מהסרט "צלם מלחמה"  (יש פרקים קצרים על אירועים שונים שצלם המלחמה ג'מס [...]

מהדימוי האנאלוגי לדימוי הדיגיטלי: תאוריות הצילום | המכללה האקדמית ספיר | כתיבת עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:43+02:00

קמעונאות ולוגיסטיקה | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קמעונאות ולוגיסטיקה. במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. קמעונאות ולוגיסטיקה מטלה קבוצתית  50% חלק א- 25% המטלה קבוצתית (עד 5), תכלול הערכה מפורטת של  אסטרטגיה קמעונאית בארגון קמעונאי מסוים, תוך השוואת  היתרון תחרותי והצבת חלופות של אותו ארגון, עליך להמליץ שינויים הכרחיים [...]

קמעונאות ולוגיסטיקה | כתיבת עבודה בתשלום2021-12-16T10:53:43+02:00

ניהול משברים בארגונים | הקריה האקדמית אונו | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול משברים בארגונים אשר נלמד במוסד האקדמי הקריה האקדמית אונו. במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. ניהול משברים בארגונים - הקריה האקדמית אונו בחרו לניתוח משבר ארגוני מסויים שאירע בפועל בארגון כלשהו. המשבר צריך להיבחר מתוך סוגי המשברים הארגוניים שהוצגו בכיתה. המשבר הנבחר [...]

ניהול משברים בארגונים | הקריה האקדמית אונו | כתיבת עבודה בתשלום2022-01-01T22:15:49+02:00

פוליטיקה של תקצוב | מכללת ספיר | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פוליטיקה של התקצוב אשר נלמד במוסד האקדמי מכללת ספיר. במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. פוליטיקה של תקצוב - מסים, שוויון וצדק חברתי  - מכללת ספיר מסים הם לא רק תרגיל חשבונאי או "עונש" על המשכורת שלנו. יש להם השפעות מרחיקות לכת הן [...]

פוליטיקה של תקצוב | מכללת ספיר | כתיבת עבודה בתשלום2022-01-01T22:20:39+02:00

תרגיל סקירת ספרות – המכללה האקדמית ספיר | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה מדעית ומצגת במכללה האקדמית ספיר במסגרתו בוצעה עבודת סקירת ספרות. להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)  את סקירת הספרות עליכם לכתוב מחדש על בסיס הסקירה הראשונה שהגשתם/ן לאור התיקונים ובהתאם למשוב [...]

תרגיל סקירת ספרות – המכללה האקדמית ספיר | כתיבת עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:46+02:00