קבלת החלטות בעזרת גיליון אלקטרוני | המכללה למנהל | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קבלת החלטות בעזרת גיליון אלקטרוני אשר נלמד במוסד האקדמי המכללה למנהל. במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. קבלת החלטות בעזרת גיליון אלקטרוני – המכללה למנהל במטלה זו נעסוק בניתוח בעיה כלכלית/עסקית. הבעיה תשקף מצב ניהולי אמיתי והפתרון יספק את המידע הנדרש לדרג הניהולי [...]

קבלת החלטות בעזרת גיליון אלקטרוני | המכללה למנהל | כתיבת עבודה בתשלום2022-01-04T22:40:59+02:00

קמעונאות ולוגיסטיקה | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קמעונאות ולוגיסטיקה. במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. קמעונאות ולוגיסטיקה מטלה קבוצתית  50% חלק א- 25% המטלה קבוצתית (עד 5), תכלול הערכה מפורטת של  אסטרטגיה קמעונאית בארגון קמעונאי מסוים, תוך השוואת  היתרון תחרותי והצבת חלופות של אותו ארגון, עליך להמליץ שינויים הכרחיים [...]

קמעונאות ולוגיסטיקה | כתיבת עבודה בתשלום2021-12-16T10:53:43+02:00

ניהול משברים בארגונים | הקריה האקדמית אונו | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול משברים בארגונים אשר נלמד במוסד האקדמי הקריה האקדמית אונו. במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. ניהול משברים בארגונים - הקריה האקדמית אונו בחרו לניתוח משבר ארגוני מסויים שאירע בפועל בארגון כלשהו. המשבר צריך להיבחר מתוך סוגי המשברים הארגוניים שהוצגו בכיתה. המשבר הנבחר [...]

ניהול משברים בארגונים | הקריה האקדמית אונו | כתיבת עבודה בתשלום2022-01-01T22:15:49+02:00

פוליטיקה של תקצוב | מכללת ספיר | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פוליטיקה של התקצוב אשר נלמד במוסד האקדמי מכללת ספיר. במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. פוליטיקה של תקצוב - מסים, שוויון וצדק חברתי  - מכללת ספיר מסים הם לא רק תרגיל חשבונאי או "עונש" על המשכורת שלנו. יש להם השפעות מרחיקות לכת הן [...]

פוליטיקה של תקצוב | מכללת ספיר | כתיבת עבודה בתשלום2022-01-01T22:20:39+02:00

מיצירתיות לשיווק עסקים – כתיבת עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס "מיצירתיות לשיווק עסקים" אשר נלמד במוסד האקדמי  המרכז ללימודים אקדמיים. במסגרתו בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מיצירתיות לשיווק עסקים - המרכז ללימודים אקדמיים המשימה הראשונה היא המצאת רעיון של קמפיין המתבסס על רעיונות שיומצאו על סמך תבניות הנלמדות בקורס. על פי נסיון [...]

מיצירתיות לשיווק עסקים – כתיבת עבודה אקדמית בתשלום2021-12-12T22:12:11+02:00

יסודות המחקר השימושי – כתיבת עבודה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ב יסודות המחקר השימושי אשר נלמד במכללה למנהל במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.) תרגיל מספר 1  יסודות המחקר השימושי -חלק א [...]

יסודות המחקר השימושי – כתיבת עבודה2021-12-17T09:56:02+02:00

תורת המשחקים – ראציונאליות והתנהגות במשחקים | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ב תורת המשחקים - ראציונאליות והתנהגות במשחקים, אשר נלמד במכללה למנהל במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.) עבודה מספר 2: כתיבת עבודה [...]

תורת המשחקים – ראציונאליות והתנהגות במשחקים | כתיבת עבודה אקדמית2021-12-05T19:15:00+02:00