איך למצוא מאמרים אקדמיים מבוקרים בעברית – טיפים והדרכה

איך למצוא מאמרים אקדמיים בעברית, מבוקרים אקדמית לסקירת ספרות ביבליוגרפיה מאמרים אקדמיים מבוקרים בעברית הם כלי הכרחי גם ב עבודה סמינריונית וגם ב עבודה אקדמית בהן נדרש מהכותב למצוא חומר אקדמי מתאים. גם בסמינריון אמפירי יש צורך להסתמך על מאמרים, אם כי פחות.  בהתאם למוסד הלימודים, יש גם לעיתים דרישה ל מאמרים מבוקרים אקדמית, או שהמאמרים יהיו מאוד [...]