ניהול והתנהגות ארגונית | האוניברסיטה הפתוחה | כתיבת ממ"ן

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול והתנהגות ארגונית אשר נלמד במוסד האקדמי האוניברסיטה הפתוחה. במסגרתו בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1 (30 נקודות) ברית הטבק שהוקמה על ידי כמה מחברות הטבק המובילות בארה"ב הוקמה משום שהן ביקשו להשפיע על הלובי המתנהל סביב הקשר בין העישון לסרטן. [...]

ניהול והתנהגות ארגונית | האוניברסיטה הפתוחה | כתיבת ממ"ן2021-12-17T10:02:30+02:00

ניהול והתנהגות ארגונית | האוניברסיטה הפתוחה | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול והתנהגות ארגונית אשר נלמד במוסד האקדמי  האוניברסיטה הפתוחה. במסגרתו בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1: קראו את המאמר של קונדה מהנדסים תרבות המצוי במקראה האלקטרונית . קראו גם את הכתבה המצויה מטה. השוו בין התופעה שבכתבה הכתבה לתופעת השליטה הנורמטיבית [...]

ניהול והתנהגות ארגונית | האוניברסיטה הפתוחה | כתיבת עבודה אקדמית2021-12-08T17:04:16+02:00