דיני חוקה | האוניברסיטה העברית | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני חוקה אשר מלמד ד"ר עידו פורת ב האוניברסיטה העברית . במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1 הניחו כי בעקבות אירועי הבחירות האחרונות הכנסת מחוקקת חוק בשם "חוק הגבלת תעמולת בחירות, תשע"ה-2015". (להלן חוק התעמולה). החוק, המתקבל ברוב [...]