מדינה–כלכלה–חברה – המכללה למינהל – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מדינה–כלכלה–חברה אשר נלמד ב המכללה למינהל על ידי אולג קומליק. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. ב. מהי התשתית לניתוח?   סקירה תיאורטית - מבוא לתולדות עם ישראל [...]

מדינה–כלכלה–חברה – המכללה למינהל – סמינריון בכלכלה2019-02-05T12:29:30+02:00

כתיבה אקדמית – המכללה האקדמית לחברה ואמנויות – מאמרים אקדמיים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה אקדמית אשר נלמד ב המכללה האקדמית לחברה ואמנויות על ידי ד"ר תמי יגורי. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. 1.) להציג אירוע מהשטח באמצעות סיפור מרובד. [...]

כתיבה אקדמית – המכללה האקדמית לחברה ואמנויות – מאמרים אקדמיים2022-01-14T11:51:44+02:00

10349 – ריבוד חברתי | האוניברסיטה הפתוחה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס 10349 - ריבוד חברתי  אשר נלמד ב האוניברסיטה הפתוחה במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1 בכל אחת משלוש התקופות הנידונות במאמרו של דרנדורף שבחלק א(המאה ה- 18, המאה ה־19 והמאה ה־ 20), יוחס קיומו של אי־השוויון [...]

10349 – ריבוד חברתי | האוניברסיטה הפתוחה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2019-10-30T21:33:21+02:00