מבוא ליחסים בינלאומיים | אוניברסיטת בר אילן | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא ליחסים בינלאומיים אשר נלמד במוסד האקדמי אוניברסיטת בר אילן. במסגרתו בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. נושא העבודה: שחקנים בעידן הגלובליזציה מקרה בוחן בקבוצות התרגיל של גיא: צרפת 2015-2005 מקרה בוחן בקבוצות התרגיל של לובה: בוקו חראם בניגריה מאז הסכמי וסטפליה ב-1648 הייתה מדינת [...]