קורס יזמות | המרכז האקדמי פרס | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קורס יזמות אשר נלמד ב המרכז האקדמי פרס אצל המרצה ד"ר נחמיה ורבין. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. העבודה תכלול את החלקים הבאים: עמוד שער בפורמט המוצג בעמוד האחרון תוכן עניינים תקציר מנהלים: סה"כ 10 נק' [...]

קורס יזמות | המרכז האקדמי פרס | עבודה אקדמית בתשלום2019-10-30T21:10:30+02:00

כתיבה אקדמית | הקריה האקדמית אונו | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה אקדמית אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו . במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בעבודה המסכמת עליכם לכתוב את פרק המבוא לעבודה בנושא שאושר לכם. בעת הכתיבה יש להסתמך על החומר שנלמד בכיתה ועל ההערות שקיבלתם לתרגילים. פרק המבוא מורכב, [...]

כתיבה אקדמית | הקריה האקדמית אונו | עבודה אקדמית בתשלום2016-12-08T17:07:40+02:00

שונות ואחרות בחברה ובתקשורת | המכללה האקדמית ספיר | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שונות ואחרות בחברה ובתקשורת אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. במהלך הקורס למדנו על מנגנוני תיוג, על מהי קבוצה, על רצף של קומפטנטיות תרבותית  על משמעויות המנגנונים הללו ברמת הפרט וברמת קבוצות השייכות. [...]

שונות ואחרות בחברה ובתקשורת | המכללה האקדמית ספיר | עבודה אקדמית בתשלום2016-12-08T17:07:40+02:00

מב"ג עד ביבי: ראשי הממשלות והתקשורת | אוניברסיטת בר אילן | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מב"ג עד ביבי: ראשי הממשלות והתקשורת אשר נלמד ב אוניברסיטת בר אילן. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. פרק א': סקירת ספרות. (מחקרים – ספרים ומאמרים). סקירה במבנה המשפך מן הכללי לספציפי, הכוללת לפחות 10 מקורות אקדמיים איכותיים ורלוונטיים [...]

מב"ג עד ביבי: ראשי הממשלות והתקשורת | אוניברסיטת בר אילן | עבודה אקדמית בתשלום2016-12-08T17:07:40+02:00

ניתוח טקסטים במדיה | המכללה האקדמית ספיר | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניתוח טקסטים במדיה אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. סקירת ספרות (עמוד וחצי) – הכוללת לפחות חמישה מקורות אקדמיים הרלוונטיים לנושא. שניים מהחמישה צריכים להיות עדכניים - משנת 2011 ואילך. סקירת הספרות צריכה [...]

ניתוח טקסטים במדיה | המכללה האקדמית ספיר | עבודה אקדמית בתשלום2021-12-18T22:18:08+02:00

גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער | אוניברסיטת תל-אביב | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער אשר נלמד ב אוניברסיטת תל-אביב. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. על פי עבודותיהם של דניאל בויארין, ג'ורג' מוסה, רינה פלד ("האדם החדש במפנה המאה"), אורית קמיר ("ציונות גבריות ופמיניזם"), סקוט אורי (מאמרים אלה מופיעים [...]

גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער | אוניברסיטת תל-אביב | עבודה אקדמית בתשלום2021-12-14T10:51:33+02:00

דיני חוקה | האוניברסיטה העברית | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני חוקה אשר מלמד ד"ר עידו פורת ב האוניברסיטה העברית . במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1 הניחו כי בעקבות אירועי הבחירות האחרונות הכנסת מחוקקת חוק בשם "חוק הגבלת תעמולת בחירות, תשע"ה-2015". (להלן חוק התעמולה). החוק, המתקבל ברוב [...]

דיני חוקה | האוניברסיטה העברית | כתיבת עבודה אקדמית2021-12-19T18:22:24+02:00

פילוסופיה של הדת | אוניברסיטת תל-אביב | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פילוסופיה של הדת אשר נלמד ב אוניברסיטת תל-אביב. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מטלה זו עניינה חילוץ טיעון פילוסופי; קראו בעיון את הביקורת הראשונה של פייר בייל על אודות שפינוזה (בייל, מילון: הערה N, עמ' 300-307. שימו לב! ההערה [...]

פילוסופיה של הדת | אוניברסיטת תל-אביב | כתיבת עבודה אקדמית2021-12-07T14:10:54+02:00

אקונומטריקה ב | המכללה האקדמית תל אביב יפו | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אקונומטריקה ב אשר נלמד במוסד האקדמי המכללה האקדמית תל אביב יפו . במסגרתו בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מטרת העבודה - חברת "לחם מקומי" מייצרת לחם שחור לשוק המקומי. כלכלני החברה התבקשו לבחון את הקשר בין מחירי הלחם השחור למחירי התשומות העיקריות [...]

אקונומטריקה ב | המכללה האקדמית תל אביב יפו | כתיבת עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:40+02:00

אתיקה ניהולית | אוניברסיטת חיפה | כתיבה עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אתיקה ניהולית אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. כולנו מכירים בחשיבות האתיקה בעבודתנו.ידע מקצועי בתחום זה הכרחי ליצירת יחסים הרמוניים בין נותני שירותים ומקבליהם ,מתוך ניסיון להימנע מהנזק שעלול להיגרם ללקוחות כתוצאה מן הפעילות המקצועית. [...]

אתיקה ניהולית | אוניברסיטת חיפה | כתיבה עבודה אקדמית בתשלום2021-12-17T15:14:40+02:00