מבט על – הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים | המכללה האקדמית ספיר | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבט על - הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים שנלמד אצל המרצה דניאל דה-מלאך ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. תרגיל בקורס ישראל מבט על- הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים קראו את הקטע של הורוביץ וליסק המופיע לאחר ההנחיות [...]