ניהול משאבי אנוש – אוניברסיטת אריאל בשומרון – כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול משאבי אנוש אשר נלמד ב אוניברסיטת אריאל בשומרון על ידי ד"ר עופר אטד. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. לבחור כתבות שקשורות לפרקטיקות שונות של ניהול משאבי [...]

ניהול משאבי אנוש – אוניברסיטת אריאל בשומרון – כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום2019-01-29T13:20:15+02:00

שימוש בכלים ושיטות כמותיות במשאבי אנוש – המרכז ללימודים אקדמיים – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שימוש בכלים ושיטות כמותיות במשאבי אנוש אשר נלמד ב המרכז ללימודים אקדמיים על ידי ד"ר איסק ואלרי. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. להקפיד על הצגת בעיה בעלת [...]

שימוש בכלים ושיטות כמותיות במשאבי אנוש – המרכז ללימודים אקדמיים – סמינריון2019-02-05T12:37:04+02:00