משפט מנהלי – המכללה האקדמית ספיר – סמינריון במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט מנהלי אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר על ידי ד"ר איל פלג. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. כללי הצדק הטבעי: א. לקרא את: "זכות הטיעון" ו"משוא [...]

משפט מנהלי – המכללה האקדמית ספיר – סמינריון במשפטים2019-02-05T12:28:01+02:00

התערבות קצרת מועד – מכללת בית ברל – עבודה סמינריונית בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התערבות קצרת מועד אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה על ידי ד"ר רחלי אורינג כהן. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. לפתח יכולות והבנה של מספר גישות [...]

התערבות קצרת מועד – מכללת בית ברל – עבודה סמינריונית בחינוך2019-02-05T12:35:20+02:00

מבוא למשפט עברי – הקריה האקדמית אונו – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא למשפט עברי אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. לקרוא בספרו של מנחם אלון, המשפט העברי (ירושלים תשנ"ח) את העמ' ולפיהם לענות- [...]

מבוא למשפט עברי – הקריה האקדמית אונו – עבודה סמינריונית במשפטים2019-02-05T12:35:54+02:00

מבוא לתורת המשפט – המרכז הבינתחומי הרצליה – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לתורת המשפט אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה על ידי פרופ' ליאור זמר. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בחנו והדגימו את הסוגיות שעולות מן האמור.   [...]

מבוא לתורת המשפט – המרכז הבינתחומי הרצליה – עבודה סמינריונית במשפטים2019-02-05T12:37:31+02:00

דיני תאגידים – המכללה האקדמית ספיר – סמינריון במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני תאגידים אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר על ידי ד"ר ברק אתירם. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. לטענתו של בני, יש לעשות כן בשל שני נימוקים [...]

דיני תאגידים – המכללה האקדמית ספיר – סמינריון במשפטים2019-02-05T12:38:03+02:00

דיני קניין – המרכז הבינתחומי הרצליה – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני קניין אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה על ידי פרופ' אמנון להבי. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. א. הניחו שבעקבות המצב המתואר בכתבה, מתארגנת קבוצת [...]

דיני קניין – המרכז הבינתחומי הרצליה – עבודה סמינריונית במשפטים2019-02-05T12:38:40+02:00

דיני חוזים – המרכז האקדמי פרס – סמינריון במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני חוזים אשר נלמד ב המרכז האקדמי פרס על ידי עו"ד מנשה כהן. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. א. האם די להבין את החוזה או יש [...]

דיני חוזים – המרכז האקדמי פרס – סמינריון במשפטים2019-02-05T12:39:05+02:00

משפט חוקתי – הקריה האקדמית אונו – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט חוקתי אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. חופש הביטוי, חופש הדת, חופש מדת ופגיעה ברגשות.   עבודה סמינריונית בחינוך - [...]

משפט חוקתי – הקריה האקדמית אונו – עבודה סמינריונית במשפטים2022-01-14T11:46:29+02:00

דיני חוקה | האוניברסיטה העברית | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני חוקה אשר מלמד ד"ר עידו פורת ב האוניברסיטה העברית . במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1 הניחו כי בעקבות אירועי הבחירות האחרונות הכנסת מחוקקת חוק בשם "חוק הגבלת תעמולת בחירות, תשע"ה-2015". (להלן חוק התעמולה). החוק, המתקבל ברוב [...]

דיני חוקה | האוניברסיטה העברית | כתיבת עבודה אקדמית2021-12-19T18:22:24+02:00

דיני חוזים | המרכז האקדמי פרס | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני חוזים  אשר נלמד במוסד האקדמי המרכז האקדמי פרס הבמסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.) דיני חוזים אירוע חגית פרסמה [...]

דיני חוזים | המרכז האקדמי פרס | כתיבת עבודה בתשלום2021-12-15T19:41:08+02:00