משפט חוקתי – המכללה האקדמית נתניה – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט חוקתי אשר נלמד ב המכללה האקדמית נתניה על ידי ד"ר וינטל. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. חקיקה: ס' 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה: "מבלי לפגוע בכלליות [...]