קורס יזמות עסקית | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יזמות עסקית  אשר נלמד במוסד האקדמי המרכז ללימודים אקדמיים  על ידי דר' דליה זליקוביץי. במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. יזמות עסקית  - המרכז ללימודים אקדמיים - SWOT ג. ניתוח השוק ומתחרים 1. לקוחות עיקריים ופלחי שוק. במה נבדלים פלחי השוק השונים? מה הבעייה שפותר [...]

קורס יזמות עסקית | כתיבת עבודה בתשלום2021-12-28T19:32:13+02:00

התנהגות צרכנים | המרכז ללימודים אקדמיים | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התנהגות צרכנים  אשר נלמד במוסד האקדמי המרכז ללימודים אקדמיים  על ידי  ד"ר מתי רחמים. במסגרת הקורס בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. התנהגות צרכנים - המרכז ללימודים אקדמיים - שיווק עבודת הסיום אמורה לכלול את הנושאים הבאים ביחס למגמה הנבחרת. יש לציין, שבכל נושא [...]

התנהגות צרכנים | המרכז ללימודים אקדמיים | כתיבת עבודה בתשלום2022-01-14T11:35:05+02:00

ניהול השיווק | המרכז האקדמי פרס | כתיבת עבודה בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול השיווק  אשר נלמד במוסד האקדמי המרכז האקדמי פרס על ידי ד"ר טלי תאני-הררי. במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. כתיבת תוכנית שיווק - ניהול השיווק - המרכז האקדמי פרס:   עמודים (מקס') דף שער ניתוח מודל SWOT והפוקוס האסטרטגי הנדרש 2 גיבוש האסטרטגיה השיווקית:הגדרת [...]

ניהול השיווק | המרכז האקדמי פרס | כתיבת עבודה בתשלום2021-12-12T22:18:37+02:00