נשים בחברה היהודית בארץ ישראל – האוניברסיטה הפתוחה – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס נשים בחברה היהודית בארץ ישראל אשר נלמד ב האוניברסיטה הפתוחה על ידי ד"ר כהן חגית. במסגרת כתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. נשים בעליה ה- 1 וה- 2: [...]