פרקים בסוציולוגיה יהודית – אוניברסיטת בר-אילן – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פרקים בסוציולוגיה יהודית אשר נלמד ב אוניברסיטת בר-אילן על ידי פרופ' לילך לב ארי. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. להשתמש בספרו של- משוניס, ג.ג. 1999. סוציולוגיה, בהוצאת [...]