כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית | המכללה האקדמית לישראל | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית  אשר נלמד ב המכללה האקדמית לישראל. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בחר בספריה 5 מקורות עדכניים (עד חמש שנים ממועד הפרסום)בעברית ובאנגלית. רשימת המקורות הביבליוגרפיים תכלול: 1 פרק מתוך ספר ערוך 2 מאמרים – [...]

כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית | המכללה האקדמית לישראל | כתיבת עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:42+02:00

מבט על – הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים | המכללה האקדמית ספיר | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבט על - הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים שנלמד אצל המרצה דניאל דה-מלאך ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. תרגיל בקורס ישראל מבט על- הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים קראו את הקטע של הורוביץ וליסק המופיע לאחר ההנחיות [...]

מבט על – הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים | המכללה האקדמית ספיר | כתיבת עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:43+02:00

טיפול בחברה הערבית | אוניברסיטת תל אביב | עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס טיפול בחברה הערבית אצל המרצה   ד"ר צרצור ראודה ב אוניברסיטת תל אביב. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בחרו בסוגיה מתחום הטיפול בחברה הערבית הציגו גוף ידע (מקור תיאורטי, אמפירי וטיפולי עדכני) העוסק בסוגיה שבחרתם- לפחות 7 מקורות. טיפול בחברה [...]

טיפול בחברה הערבית | אוניברסיטת תל אביב | עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:43+02:00