פילוסופיה של הדת | אוניברסיטת תל-אביב | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פילוסופיה של הדת אשר נלמד ב אוניברסיטת תל-אביב אצל המרצה ד"ר נחמיה ורבין. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. האם ניתן לדבר על אודות האל?   פילוסופיה של הדת | אוניברסיטת תל-אביב | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות [...]

פילוסופיה של הדת | אוניברסיטת תל-אביב | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2016-12-08T17:07:39+02:00

דיני משפחה | יואב מזא״ה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני משפחה אשר נלמד אצל המרצה יואב מזא״ה. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בשנת 2010 נולד לאפרים ותמר ילד בשם מושיק. בני הזוג חיו ביחד בדירה שכורה בבאר שבע. לאחר כשנה, בני הזוג החליטו להיפרד ולחיות בנפרד. [...]

דיני משפחה | יואב מזא״ה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2016-12-08T17:07:39+02:00

סוציולוגים בשדה | המרכז האקדמי רופין | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס סוציולוגים בשדה אשר נלמד ב המרכז האקדמי רופין. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. משקל העבודה הוא 75% מהציון הסופי. העבודה הינה אישית ולא בזוגות. מטרת העבודה היא להתנסות ביישום מושגים ותאוריות מתחום הסוציולוגיה לאיבחון של בעיה והצעות [...]

סוציולוגים בשדה | המרכז האקדמי רופין | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2021-12-06T17:23:31+02:00

מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית | האוניברסיטה העברית | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית אשר נלמד ב האוניברסיטה העברית. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. חטיבה א': רולפו וקורטאסר "אמור להם שלא יהרגו אותי!": יחסים בין אבות ובנים כביטוי לתפיסות העולם משתנות (או לא משתנות). [...]

מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית | האוניברסיטה העברית | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2021-12-12T19:55:01+02:00

אסטרטגיה לפתרון בעיות | אייל סולגניק | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס  אסטרטגיה לפתרון בעיות אשר נלמד  אצל המרצה ד"ר אייל סולגניק. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בהתייחס ל"בעיית האסירים" שהוצגה בכיתה, קרא את המאמר שנקרא LOCKER PROBLEM ביחידת הוראה 1 באתר הקורס. נדרש: הצג סיכום של המאמר על [...]

אסטרטגיה לפתרון בעיות | אייל סולגניק | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2019-10-30T21:29:00+02:00

ניתוח דוחות כספיים | המרכז הבינתחומי הרצליה | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניתוח דוחות כספיים  אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מטרת העבודה היא ליישם את הכלים שרכשתם במהלך הקורס ולנתח את הדוחות הכספיים של חברה ציבורית במטרה להעריך את שוויה. מומלץ להתקדם בעבודה [...]

ניתוח דוחות כספיים | המרכז הבינתחומי הרצליה | עבודה אקדמית בתשלום2016-12-08T17:07:40+02:00

שיווק אינטראקטיבי בעידן הביג דאטה | המרכז הבינתחומי הרצליה | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שיווק אינטראקטיבי בעידן הביג דאטה אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה אצל המרצה עפרית קול. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מטרת העבודה מטרת עבודת הסיכום הינה ליישם ולשלב את הכילים שנלמדו בכיתה לשם בניית תוכנית שיווק מתקדמת [...]

שיווק אינטראקטיבי בעידן הביג דאטה | המרכז הבינתחומי הרצליה | עבודה אקדמית בתשלום2019-10-30T21:31:41+02:00

קורס יזמות | המרכז האקדמי פרס | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קורס יזמות אשר נלמד ב המרכז האקדמי פרס אצל המרצה ד"ר נחמיה ורבין. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. העבודה תכלול את החלקים הבאים: עמוד שער בפורמט המוצג בעמוד האחרון תוכן עניינים תקציר מנהלים: סה"כ 10 נק' [...]

קורס יזמות | המרכז האקדמי פרס | עבודה אקדמית בתשלום2019-10-30T21:10:30+02:00

כתיבה אקדמית | הקריה האקדמית אונו | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה אקדמית אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו . במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בעבודה המסכמת עליכם לכתוב את פרק המבוא לעבודה בנושא שאושר לכם. בעת הכתיבה יש להסתמך על החומר שנלמד בכיתה ועל ההערות שקיבלתם לתרגילים. פרק המבוא מורכב, [...]

כתיבה אקדמית | הקריה האקדמית אונו | עבודה אקדמית בתשלום2016-12-08T17:07:40+02:00

שונות ואחרות בחברה ובתקשורת | המכללה האקדמית ספיר | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שונות ואחרות בחברה ובתקשורת אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. במהלך הקורס למדנו על מנגנוני תיוג, על מהי קבוצה, על רצף של קומפטנטיות תרבותית  על משמעויות המנגנונים הללו ברמת הפרט וברמת קבוצות השייכות. [...]

שונות ואחרות בחברה ובתקשורת | המכללה האקדמית ספיר | עבודה אקדמית בתשלום2016-12-08T17:07:40+02:00