פוליטיקה זהות ומרחב – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פוליטיקה זהות ומרחב אשר נלמד ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב על ידי ד"ר חן משגב. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. לייצר טקסט שבו תנתחו ותתייחסו לנושא ״פוליטיקה מרחבית, [...]

פוליטיקה זהות ומרחב – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – סמינריון2019-01-29T13:15:32+02:00

המשטר הפוליטי בישראל – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס המשטר הפוליטי בישראל אשר נלמד ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. 2.) הצגת מאפייני ההגמוניה של מפא"י לפי קימרלינג.   עבודה סמינריונית במשפטים [...]

המשטר הפוליטי בישראל – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – כתיבת סמינריון בתשלום2019-02-05T12:36:28+02:00

ניהול והתנהגות ארגונית | האוניברסיטה הפתוחה | כתיבת ממ"ן

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול והתנהגות ארגונית אשר נלמד במוסד האקדמי האוניברסיטה הפתוחה. במסגרתו בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1 (30 נקודות) ברית הטבק שהוקמה על ידי כמה מחברות הטבק המובילות בארה"ב הוקמה משום שהן ביקשו להשפיע על הלובי המתנהל סביב הקשר בין העישון לסרטן. [...]

ניהול והתנהגות ארגונית | האוניברסיטה הפתוחה | כתיבת ממ"ן2021-12-17T10:02:30+02:00

התנהגות צרכנים | אוניברסיטת בן גוריון | עמוס שור | עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התנהגות צרכנים אשר מלמד ד"ר עמוס שור ב אוניברסיטת בן גוריון. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מה מבקש המאמר לבדוק? מה השאלות ומה ההשערות שמעלים הכותבים? מה הכותבים מבקשים להוסיף על הידע הקיים בתחום, ומהו החידוש הייחודי של המחקר? [...]

התנהגות צרכנים | אוניברסיטת בן גוריון | עמוס שור | עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:42+02:00

מבט על – הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים | המכללה האקדמית ספיר | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבט על - הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים שנלמד אצל המרצה דניאל דה-מלאך ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. תרגיל בקורס ישראל מבט על- הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים קראו את הקטע של הורוביץ וליסק המופיע לאחר ההנחיות [...]

מבט על – הפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים | המכללה האקדמית ספיר | כתיבת עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:43+02:00