היבטים פסיכולוגיים של עבודה – דר יעל ליבנה – מאמרים אקדמיים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס היבטים פסיכולוגיים של עבודה אשר נלמד על ידי ד"ר יעל ליבנה. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. ניתוח אירוע/ תופעה/ התנהגות בארגון.   סמינריון - אנתרופולוגיה ומודעות שדות [...]