כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית | המכללה האקדמית לישראל | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית  אשר נלמד ב המכללה האקדמית לישראל. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בחר בספריה 5 מקורות עדכניים (עד חמש שנים ממועד הפרסום)בעברית ובאנגלית. רשימת המקורות הביבליוגרפיים תכלול: 1 פרק מתוך ספר ערוך 2 מאמרים – [...]