תקשורת כתרבות – 10532 | האוניברסיטה הפתוחה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תקשורת כתרבות - 10532 אשר נלמד ב  האוניברסיטה הפתוחה אצל המרצה ד"ר נחמיה ורבין. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1 (40%) קראו את מאמרם של אילוז (1998), "אותו תחום אפלולי של הפנים: אופרה וינפרי והמראה של [...]