10349 – ריבוד חברתי | האוניברסיטה הפתוחה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס 10349 - ריבוד חברתי  אשר נלמד ב האוניברסיטה הפתוחה במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1 בכל אחת משלוש התקופות הנידונות במאמרו של דרנדורף שבחלק א(המאה ה- 18, המאה ה־19 והמאה ה־ 20), יוחס קיומו של אי־השוויון [...]

10349 – ריבוד חברתי | האוניברסיטה הפתוחה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2019-10-30T21:33:21+02:00

תקשורת כתרבות – 10532 | האוניברסיטה הפתוחה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תקשורת כתרבות - 10532 אשר נלמד ב  האוניברסיטה הפתוחה אצל המרצה ד"ר נחמיה ורבין. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1 (40%) קראו את מאמרם של אילוז (1998), "אותו תחום אפלולי של הפנים: אופרה וינפרי והמראה של [...]

תקשורת כתרבות – 10532 | האוניברסיטה הפתוחה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2019-10-30T21:29:47+02:00

חנוך לוין: מעיון ביקורתי להעמדה מעשית | האוניברסיטה העברית | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס חנוך לוין: מעיון ביקורתי להעמדה מעשית אשר נלמד ב האוניברסיטה העברית אצל המרצה שי בר יעקב. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלות: 1)         המחזאות של חנוך לוין החלה מתוך תפיסה סאטירית/פוליטית (ברכטיאנית) ועברה לאחר מכן להשפעה מובהקת [...]

חנוך לוין: מעיון ביקורתי להעמדה מעשית | האוניברסיטה העברית | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2016-12-08T17:07:39+02:00

מבוא לסוציולוגיה ב | המכללה האקדמית בית ברל | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לסוציולוגיה ב' אשר נלמד ב המכללה האקדמית בית ברל אצל המרצה ד"ר יצחק שטרנברג. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1  (20 נקודות) נא להסביר מה זה איסור גילוי עריות. מהם ההסברים הביולוגיים והפסיכולוגיים לקיומו של [...]

מבוא לסוציולוגיה ב | המכללה האקדמית בית ברל | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2019-10-30T21:30:41+02:00

מבנה חברתי של ישראל | המכללה האקדמית בית ברל | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבנה חברתי של ישראל אשר נלמד ב המכללה האקדמית בית ברל אצל המרצה ד"ר שלומית (שולי). במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. שאלה 1 מתוך : סמוחה, ס' (2009). סוציולוגיה ישראלית אקדמית וציבורית. סוציולוגיה ישראלית, י'(2): 440 – [...]

מבנה חברתי של ישראל | המכללה האקדמית בית ברל | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2016-12-08T17:07:39+02:00

פילוסופיה של הדת | אוניברסיטת תל-אביב | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פילוסופיה של הדת אשר נלמד ב אוניברסיטת תל-אביב אצל המרצה ד"ר נחמיה ורבין. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. האם ניתן לדבר על אודות האל?   פילוסופיה של הדת | אוניברסיטת תל-אביב | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות [...]

פילוסופיה של הדת | אוניברסיטת תל-אביב | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2016-12-08T17:07:39+02:00

דיני משפחה | יואב מזא״ה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני משפחה אשר נלמד אצל המרצה יואב מזא״ה. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בשנת 2010 נולד לאפרים ותמר ילד בשם מושיק. בני הזוג חיו ביחד בדירה שכורה בבאר שבע. לאחר כשנה, בני הזוג החליטו להיפרד ולחיות בנפרד. [...]

דיני משפחה | יואב מזא״ה | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2016-12-08T17:07:39+02:00

סוציולוגים בשדה | המרכז האקדמי רופין | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס סוציולוגים בשדה אשר נלמד ב המרכז האקדמי רופין. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. משקל העבודה הוא 75% מהציון הסופי. העבודה הינה אישית ולא בזוגות. מטרת העבודה היא להתנסות ביישום מושגים ותאוריות מתחום הסוציולוגיה לאיבחון של בעיה והצעות [...]

סוציולוגים בשדה | המרכז האקדמי רופין | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2021-12-06T17:23:31+02:00

מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית | האוניברסיטה העברית | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית אשר נלמד ב האוניברסיטה העברית. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. חטיבה א': רולפו וקורטאסר "אמור להם שלא יהרגו אותי!": יחסים בין אבות ובנים כביטוי לתפיסות העולם משתנות (או לא משתנות). [...]

מבוא לסיפורת אמריקה הלטינית | האוניברסיטה העברית | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2021-12-12T19:55:01+02:00