אסטרטגיה לפתרון בעיות | אייל סולגניק | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס  אסטרטגיה לפתרון בעיות אשר נלמד  אצל המרצה ד"ר אייל סולגניק. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בהתייחס ל"בעיית האסירים" שהוצגה בכיתה, קרא את המאמר שנקרא LOCKER PROBLEM ביחידת הוראה 1 באתר הקורס. נדרש: הצג סיכום של המאמר על [...]

אסטרטגיה לפתרון בעיות | אייל סולגניק | עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות2019-10-30T21:29:00+02:00

ניתוח דוחות כספיים | המרכז הבינתחומי הרצליה | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניתוח דוחות כספיים  אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מטרת העבודה היא ליישם את הכלים שרכשתם במהלך הקורס ולנתח את הדוחות הכספיים של חברה ציבורית במטרה להעריך את שוויה. מומלץ להתקדם בעבודה [...]

ניתוח דוחות כספיים | המרכז הבינתחומי הרצליה | עבודה אקדמית בתשלום2016-12-08T17:07:40+02:00

שיווק אינטראקטיבי בעידן הביג דאטה | המרכז הבינתחומי הרצליה | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שיווק אינטראקטיבי בעידן הביג דאטה אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה אצל המרצה עפרית קול. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מטרת העבודה מטרת עבודת הסיכום הינה ליישם ולשלב את הכילים שנלמדו בכיתה לשם בניית תוכנית שיווק מתקדמת [...]

שיווק אינטראקטיבי בעידן הביג דאטה | המרכז הבינתחומי הרצליה | עבודה אקדמית בתשלום2019-10-30T21:31:41+02:00

קורס יזמות | המרכז האקדמי פרס | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קורס יזמות אשר נלמד ב המרכז האקדמי פרס אצל המרצה ד"ר נחמיה ורבין. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. העבודה תכלול את החלקים הבאים: עמוד שער בפורמט המוצג בעמוד האחרון תוכן עניינים תקציר מנהלים: סה"כ 10 נק' [...]

קורס יזמות | המרכז האקדמי פרס | עבודה אקדמית בתשלום2019-10-30T21:10:30+02:00

כתיבה אקדמית | הקריה האקדמית אונו | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס כתיבה אקדמית אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו . במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בעבודה המסכמת עליכם לכתוב את פרק המבוא לעבודה בנושא שאושר לכם. בעת הכתיבה יש להסתמך על החומר שנלמד בכיתה ועל ההערות שקיבלתם לתרגילים. פרק המבוא מורכב, [...]

כתיבה אקדמית | הקריה האקדמית אונו | עבודה אקדמית בתשלום2016-12-08T17:07:40+02:00

אתיקה ניהולית | אוניברסיטת חיפה | כתיבה עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אתיקה ניהולית אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. כולנו מכירים בחשיבות האתיקה בעבודתנו.ידע מקצועי בתחום זה הכרחי ליצירת יחסים הרמוניים בין נותני שירותים ומקבליהם ,מתוך ניסיון להימנע מהנזק שעלול להיגרם ללקוחות כתוצאה מן הפעילות המקצועית. [...]

אתיקה ניהולית | אוניברסיטת חיפה | כתיבה עבודה אקדמית בתשלום2021-12-17T15:14:40+02:00

התנהגות צרכנים | המרכז הבינתחומי הרצליה | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התנהגות צרכנים אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. בקורס דברנו על כך שצרכנים במרבית אירועי הקניה כאשר המעורבות שלהם היא נמוכה, מושפעים מהתניות או מטריקים מכירתיים. בתרגיל את/ה מתבקש/ת לצלם בנקודות קניה שונות כיצד מכניסים [...]

התנהגות צרכנים | המרכז הבינתחומי הרצליה | כתיבת עבודה אקדמית2016-12-08T17:07:40+02:00

ניהול שיווק דיגיטלי | המרכז האקדמי כרמל | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול שיווק דיגיטלי שנלמד ב המרכז האקדמי כרמל. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. המותג הינו חטיף השוקלד jaxx רקע ומטרת הפעילות מה שרלוונטי מהרצאת הבריף , רקע נוסף על המוצר, מעבר למה שנאמר קהל היעד ניתוח שלכם את קהל [...]

ניהול שיווק דיגיטלי | המרכז האקדמי כרמל | כתיבת עבודה אקדמית2021-12-06T23:11:35+02:00

מחקרי שוק | המרכז האקדמי רופין | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מחקרי שוק  ב המרכז האקדמי רופין. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. מחקרי שוק  | המרכז האקדמי רופין   הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me פסיכופתולוגיה אוניברסיטת אריאל   6) סיכום ומסקנות. 7) רשימת מקורות: 10 מקורות לפחות. יש להקפיד הקפדה יתרה על [...]

מחקרי שוק | המרכז האקדמי רופין | כתיבת עבודה אקדמית2017-09-13T15:00:35+03:00

אתיקה ואחריות חברתית בניהול | המרכז האקדמי פרס | כתיבה עבודה אקדמית בתשלום | ציפי גושפנץ

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס אתיקה ואחריות חברתית בניהול אשר מלמדת ד"ר ציפי גושפנץ ב המרכז האקדמי פרס. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד. הנחיות: יש לציין תחילה מי מושא הניתוח שלכם מבין מקבלי ההחלטה המרכזיים באירוע שבחרתם . התמקדו בניתוח ואינטגרציה בין המודלים והתיאוריות [...]

אתיקה ואחריות חברתית בניהול | המרכז האקדמי פרס | כתיבה עבודה אקדמית בתשלום | ציפי גושפנץ2021-12-17T15:21:53+02:00